Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Video ska höja riskmedvetande om bilkörning

En studie från VTI har visat att eleverna på trafikövningsplatser har svårt att tillgodogöra sig den obligatoriska halkutbildningens mål. Eleverna har uppfattat utbildningen som mer inriktad på färdighet än det som är syftet, nämligen att skapa insikter och medvetande om halkkörningens risker.

Sveriges Trafikövningsplatser har därför gjort en video som syftar till att förstärka halkutbildningens budskap och starkt begränsa elevens övertro på den egna förmågan. Det yttersta syftet är att minska olycksinblandning överhuvudtaget och att förstärka nollvisionens budskap. Meningen är att videon ska delas ut till eleven efter halkutbildningen.

I videofilmen upprepas utbildningens mål, och vikten av att inse sin egen begränsning poängteras. Bland annat jämför man i filmen bilkörning med andra äventyrliga aktiviteter som är omgärdade med säkerhetsregler. Dessutom diskuteras säkerhetsutrustningens betydelse för farten. Filmen illustrerar även vad som händer vid en krock och vad en olycka eller vållande till annans död faktiskt får för ödesdigra konsekvenser.

Kontaktperson:
Rune Gustafsson, Sveriges Trafikövningsplatser,
c/o NTF Värmland, Malmtorgsvägen 4, 653 40 Karlstad
Tfn: 054-14 60 41, fax: 054-14 60 49, mobil: 070-658 00 11
Video: ”Låt livet bli längre än bromssträckan! Ta reda på Dina och Ditt fordons resurser och begränsningar på Din Trafikövningsplats”)

(Vägverkets beteckning: FT 30-A 97:9151, ”Dokumentationsvideo”)