Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare – År 2005–2013

Det är väl känt att alkoholpåverkade förare är ett stort trafiksäkerhetsproblem och det har gjorts ett flertal svenska studier om den gruppen av förare. Droger och läkemedel i trafiken har studerats i betydligt mindre omfattning och syftet med den här studien är att förbättra kunskapen om drog- och läkemedelsförekomst hos omkomna personbilförare genom att studera:

  • hur omfattande förekomsten av alkohol, droger och läkemedel samt kombinationer av dessa ämnen är
  • vilka typer av drog- och läkemedelssubstanser som förekommer och om dessa skiljer sig mellan alkoholpåverkade och icke alkoholpåverkade förare
  • hur bakgrundvariabler såsom kön, ålder och olyckstyp skiljer sig åt mellan förare med olika förekomst av alkohol, droger och läkemedel.

Trafikverkets djupstudier har använts som datakälla och resultaten baseras på 1 143 personbilsförare som omkommit under perioden 2005–2013 och där det finns resultat från rättskemisk undersökning. Endast narkotikaklassade läkemedel studeras eftersom övriga läkemedel troligen har en mycket begränsad inverkan på körförmågan.

Den vanligaste substansen som påvisats hos de studerade förarna är alkohol som fanns hos 21,8 procent. Narkotikaklassade läkemedel har påvisats hos 8,3 procent och illegala droger hos 6,1 procent. Hos 5,4 procent av förarna förekom mer än en typ av substans.

Följande slutsatser kan dras från studien:

  • Man kan påvisa en signifikant skillnad i andelen förare som intagit droger eller läkemedel mellan de som inte hade alkohol i blodet (10,5 %) och de som också var alkoholpåverkade (18,5 %). Däremot finns ingen signifikant skillnad i intag av droger eller läkemedel mellan de som hade låg (0,2–0,6 ‰) och hög (≥0,6 ‰) alkoholkoncentration.
  • Bland förare hos vilka man påvisat både alkohol och droger är THC (cannabis) den vanligaste drogen med 54,5 procent följt av amfetamin med 27,3 procent. Bland förare som intagit droger men inte alkohol är det i stället amfetamin som dominerar med 71,7 procent följt av THC med 26,7 procent.
  • Smärtstillande opioider förekommer i samma utsträckning hos både de som endast intagit läkemedel och hos de som kombinerat läkemedel och illegala droger. Däremot förekommer lugnande medel i större utsträckning hos de som också har tagit någon drog medan det är mycket ovanligt att kombinera droger och sömnmedel.

En analys av olika bakgrundsvariabler visar att förare som intagit alkohol eller droger skiljer sig från de nyktra förarna i flera avseenden (ålder, kön, olyckstidpunkt) medan de som intagit läkemedel verkar vara relativt lika de nyktra förarna. De tre grupperna skiljer sig också från varandra vilket gör att det är viktigt att studera dessa separat när det gäller till exempel åtgärder.

Trafikverkets beteckning: TRV 2013/70656 ” Kartläggning av drog- och läkemedelsförekomst hos omkomna alkoholpåverkade förare”.
Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare (pdf-fil, 1,5 MB)

Kontaktperson: VTI, Åsa Forsman, se fliken Visa kontaktuppgifter.

Projektet beviljades hösten 2013 och slutrapporterades april 2015.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.