Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hur hyrcykelsystemets snabba intåg i stadsmiljön påverkar trafiksäkerheten

Syfte med denna studie har varit att analysera trafiksäkerheten för hyrcyklar i Malmö med inriktning på användningen av säkerhetsutrustning (vilket i detta fall innebär hjälm, varselväst och belysning).

Studien har översiktligt sett över rådande regelverk.

Studien grundas i hypotesen om att användare av hyrcyklar tenderar att färdas utan säkerhetsutrustning i högre utsträckning än användare av privata cyklar och kanske ser sin resa som tillfällig och mer spontan. Medan cyklister på en privat cykel troligen ser resan som mer planerad och är därav noggrannare med säkerhetsutrustning.

Studien omfattas av en litteraturstudie, kortare strukturerade intervjuer och en inventering av cyklister i Malmö. Över 60 strukturerade intervjuer med hyrcykelanvändare har genomförts och över 1300 cyklar har inventerats på två av Malmös större cykelstråk, observationen innefattar både cyklister med privata cyklar och med hyrcyklar. Undersökningen bygger på jämförelser av trafikanters beteende när de cyklar med en privat cykel samt när de cyklar med en hyrcykel.

Kontaktperson: Ante Skara, Sweco Society AB, se kontaktuppgifter under Kontakta oss ovan.

Slutrapport: Trafikverkets beteckning: TRV 2019/27503 ”Hyrcyklar utifrån en trafiksäkerhetsaspekt” (pdf, 4,3 MB)

Projektet har utförts under 2019 och 2020. Projektet slutrapporterades i maj 2020.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.