Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Isfria skor

I detta projekt har is- och snöaffinitet på sulor och dubbar på skor undersökts för att hitta de material på vilka minst is och snö fastnar.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

I STRADA finns många exempel på fotgängare som trots dubbar eller grova sulor halkar. En del av dessa anger att skorna blev hala på grund av att snö eller is hade fastnat under skorna och gjort dubb och/eller mönstring obrukbara. I detta projekt har is- och snöaffinitet på sulor och dubbar undersökts för att hitta de material på vilka minst is och snö fastnar.

Snö ackumuleras övervägande i liten mönstring med räta skåror samt runt dubbar. Sulornas material är genomgående hydrofoba, med något mindre hydrofobicitet för SBS/SIS än för butadien-/isopren-/naturgummi och även EVA. Vägsmuts bildar skikt på sulorna och hydrofilicerar dem. Skiktets struktur beror på ytornas mikrostruktur, där en jämnt grövre struktur verkar få ett jämnare skikt än en slät struktur med oregelbundet spridda strukturer. Ett oregelbundet smutsskikt kan vara en orsak till heterogena kontaktvinkelvärden samt vätsketransport.

Studien visar att lite mönstringsstorlek som tidigare visats vara fördelaktig ur friktionssynpunkt kan bidra till ökad snöaffinitet. Detta kan undvikas genom att minska andelen räta skåror samt genom att öka mikrostrukturens oregelbundenhet.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson hittar du under fliken Kontakta oss på denna sida.

Trafikverkets beteckning: TRV 2015/16008 "Isfria skor"

Projektet har utförts under sommaren 2015 tom sommaren 2016. Projektet slutrapporterades augusti 2016.