Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Livskvalitet i fokus: Återgång i arbetet efter en trafikskada

Forskning visar att antalet döda i trafiken minskar i höginkomstländer men inte antalet skadade och vägtrafikolyckor prediceras globalt som den tredje största orsaken till förlust av hälsa år 2020.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Det är dock brist både internationellt och nationellt på kunskap om hur konsekvenserna av allvarliga trafikskador ska bedömas och mätas. Få studier har fokuserat på återgång till arbete efter en trafikskada och som tagit hänsyn till hur livskvalitén kan påverkas av sjukfrånvaro men de svenska studier som genomförts visar att livskvalitén påverkas efter en vägtrafikolycka samt att en majoritet av de trafikskadades arbetsförmåga påverkas av en vägtrafikolycka. Det aktuella projektet syftade till att förbättra kunskapen om livskvalitet hos personer som skadats i vägtrafikolyckor. Mer specifikt undersöktes om allvarlighetsgraden på skadan samt typ av vägtrafikant påverkar eventuell livskvalitetsförlust samt hur personens arbetssituation påverkas av trafikskadan.

Resultatet visar att drygt 40 % av deltagande 1101 personer rapporterade sjukfrånvaro under året efter vägtrafikolyckan. 26 % av deltagarna hade sjukfrånvaro på över 60 dagar, av vilka 11 % mer än 181 dagar. Läs mer om detta i studien.

Sammantaget visar resultaten på att personer som har en högre skadegrad samt de personer som har längst sjukfrånvaro under året efter vägtrafikolyckan rapporterar en större förlust av livskvalitet jämfört med de lindrigare skadade och de personer som inte rapporterar sjukfrånvaro. Trots att livskvalitetsförlusten är störst för de personer som har den högsta sjukfrånvaro, ger skadan långtgående konsekvenser även för de personer som inte rapporterar sjukfrånvaro.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: Karolinska Institutet Department of Public Health Sciences, Ritva Rissanen PhD, Postdoc, Stockholm, e-post Ritva.rissanen@ki.se tel +46 (0) 8 524 833 52

Trafikverkets beteckning: TRV 2015/85015 "Livskvalitet i fokus: Återgång i arbetet efter en trafikskada"

Projektet beviljades hösten 2015 och slutrapporterades november 2017.

Rapport: Livskvalitet i fokus (pdf-fil, 684 kB, öppnas i nytt fönster)