Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mönsterutformningens och mönsterdjupets påverkan på skors friktion mot markyta

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Efter att egenskaper som komfort, gång, friktion och kemi undersökts för skosulor, har detta projekt vidareutvecklat modellen för säkra skor genom att undersöka mekanismerna för friktion med och utan mönstring. Vidare har mönstringens utformning och dess koppling till vägbanans struktur undersökts för att hitta begränsande faktorer för säkert väggrepp. Dessa utgör pusselbitar till att riktlinjer för utformning av säkra sulor kan utformas i samarbete med fabrikanterna.

Skornas mönstring har stor inverkan på friktionen på is. Finstruktur är gynnsam för god friktion, men kan vara känslig för slitage, varför även de fina strukturerna bör förses med ett större mönsterdjup. En avvägning bör dock ske med avseende på vätsketransport och snöackumulering. Mönstring vinkelrätt rörelseriktningen bidrar gynnsamt till friktionen. När sulans mönstring slits kommer friktionen till allt större del bero av sulans komposition. I denna studie framstod butadien-/isopren-/naturgummi med fyllmedlet SiO2 som en sammansättning som ger hög friktion. När sulan slits ökar kontaktarean på bekostnad av antalet kanter.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson hittar du under fliken Kontakta oss på denna sida.

Trafikverkets beteckning: TRV 2014/77290 "Mönsterutformningens och mönsterdjupets påverkan på skors friktion mot markyta"

Projektet har utförts under våren 2015 tom sommaren 2016. Projektet slutrapporterades augusti 2016.