Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Polisliknande varselväst för motorcyklister: Hur påverkas samspelet i trafiken?

För att lättare upptäckas av andra trafikanter använder många motorcyklister olika typer av varselvästar.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Även varselvästar vars utformning påminner om trafikpolisens västar förekommer både nationellt och internationellt. Syftet med denna studie var därför att undersöka om och i så fall hur motorcyklisters interaktion med skyddade trafikanter påverkas av motorcyklistens användande av traditionell varselväst respektive polisliknande varselväst. De fyra hypoteserna var att andelen problemfria interaktioner med skyddade trafikanter är högre vid användandet av traditionell varselväst än med svart mc-ställ; att andelen oväntade icke-problemfria interaktioner med skyddade trafikanter är högre vid användandet av polisliknande varselväst än med svart mc-ställ, att andelen oväntade icke-problemfria interaktioner med skyddade trafikanter är högre vid användandet av polisliknande varselväst än med traditionell varselväst och att andelen problemfria interaktioner med skyddade trafikanter är högre vid användandet av traditionell varselväst än med polisliknande varselväst.

Interaktionerna med skyddade trafikanter filmades med hjälp av actionkameror monterade på en motorcyklist som omväxlande körde med svart mc-ställ, traditionell varselväst och polisliknande varselväst. Totalt 237 interaktioner identifierades och kategoriserades varefter eventuella skillnader mellan betingelserna studerades med hjälp av ett s k chi2-test.

Resultaten visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan körningarna med svart mc-ställ, traditionell varselväst och polisliknande varselväst med avseende på problemfria interaktioner (egentligen interaktionen flyter på obehindrat) och icke-problemfria interaktioner (egentligen interaktionen störs på något sätt). Däremot fanns det signifikanta skillnader mellan körningarna med polisliknande varselväst och svart mc-ställ respektive traditionell varselväst med avseende på fördelningen inom kategorin icke-problemfria interaktioner. Under körningarna med polisliknande varselväst kategoriserades en större andel interaktioner som oväntade icke-problemfria interaktioner (till exempel en skyddad trafikant saktar plötsligt ner till laglig hastighet) medan en mindre andel interaktioner kategoriserades som hastighetsrelaterade icke-problemfria interaktioner (till exempel en skyddad trafikant kör om i högre hastighet än tillåtet).

Detta innebär att den första och den sista hypotesen: att andelen problemfria interaktioner med skyddade trafikanter är högre vid användandet av traditionell varselväst än med svart mc-ställ ochatt andelen problemfria interaktioner med skyddade trafikanter är högre vid användandet av traditionell varselväst än med polisliknande varselväst, förkastades. Samtidigt godtogs den andra och den tredje hypotesen: att andelen oväntade icke-problemfria interaktioner med skyddade trafikanten är högre vid användandet av polisliknande varselväst än med svart mc-ställ ochatt andelen oväntade icke-problemfria interaktioner med skyddade trafikanten är högre vid användandet av polisliknande varselväst än med traditionell varselväst.

Sammanfattningsvis visar resultaten att användandet av polisliknande varselväst ökar andelen oväntade icke-problemfria interaktioner samtidigt som det minskar andelen hastighetsrelaterade icke-problemfria interaktioner. För att avgöra hur denna omfördelning av icke-problemfria interaktioner påverkar olycksrisken för motorcyklister och skyddade trafikanter krävs dock fortsatt forskning

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: VTI, Borlänge, Henriette Wallén Warner, e-post henriette.wallen.warner@vti.se

Slutrapport: Polisliknande varselväst för motorcyklister: Hur påverkas samspelet i trafiken? (pdf-fil, 2,9 MB, öppnas i nytt fönster)