Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säkra material för skornas sulor

Syfte med detta projekt har varit att undersöka kompositionens inverkan på friktion och hårdhet. En större kännedom om kompositionens inverkan på vinteregenskaper är avgörande för utvecklingen mot säkrare vinterskor.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Resultaten visar att av 14 framställda material är det 8 som klassas ha stor halkrisk (röd) för gång på istäckt yta. Samtliga ytor med kimrök som enda fyllmedel samt de hårdaste bland övriga ytor finns med bland dessa. Bland de material som medelvärdesmässigt klassats ha halkrisk men vars friktionsvärden varierar under gränsvärde finns naturgummi av medelhög hårdhet samt medelhård SBS med hög fyllmedelsinblandning. För material på istäckta ytor återfinns inga ha obetydlig halkrisk (grön), utan de bästa klassas ha halkrisk (gul). Till dessa hör naturgummi och SBS med låg fyllmedelsinbladning. Av dessa har SBS-blandningen den högsta hårdheten, vilket kan tyda på att den har den bästa förutsättningen att motstå slitage. Det bör noteras att framställda ytor saknar mönstring och att tillförandet av sådan har potential att förbättra egenskaperna till grönklassning.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: RISE Research Institutes of Sweden AB, Biovetenskap och material, Viveca Wallqvist, e-post viveca.wallqvist@ri.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2015/84792 " Säkra material för skornas sulor"

Projektet utfördes under 2016 tom sommaren 2017. Projektet slutrapporterades augusti 2017.

Slutrapport: Säkra material för skornas sulor (pdf-fil, 361 kB, öppnas i nytt fönster)