Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT) i Örebro län

SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) är en nationell modell där polis, beroende-vård och socialtjänst med flera samarbetar för att kunna erbjuda professionell hjälp till personer som är misstänkta för alkohol- och/eller narkotikarattfylleri. Målet är att minska antalet återfall i rattfylleri/ drograttfylleri för att på sikt minska antalet vägtrafikolyckor där onyktra eller drogpåverkade förare är inblandade.

SMADIT i Örebro län (SMADIT-Ö) bedrivs av flera huvudmän som arbetar gemensamt för att minska antalet påverkade förare i trafiken, minska eller förhindra kriminalitet samt att hjälpa individer att avbryta sitt missbruk av alkohol och narkotikaklassade medel. Förutom personer misstänkta för ratt-fylleri och drograttfylleri omfattar SMADIT-Ö även personer som misstänks för ringa narkotikabrott och dopningsbrott. När polisen ertappar en person som misstänks för något av de nämnda brotten, erbjuds en samtalskontakt med personal inom beroendevården i direkt anslutning till gripandet. Vid beroendevården genomförs motiverande samtal och fortsatt kontakt med beroendevården, socialtjänsten eller frivården erbjuds.

Detta projekts syfte var att försöka utvärdera arbetssättet enligt SMADIT-Ö. Det övergripande syftet var att kartlägga alkohol- och drogrelaterade olyckor, brottslighet, återfall i drog/rattfylleri samt sjukfrånvaro relaterat till SMADIT-Ö, samt att hos personer som blivit föremål för SMADIT-Ö undersöka fortsatt alkohol-/droganvändning och motivation för att ta emot hjälp och förändra sitt användande.

Flera olika metoder har använts. Uppgifter gällande vägtrafikolyckor i allmänhet och mer specifikt avseende alkohol- och/eller drogrelaterade vägtrafikolyckor har inhämtats via nationell statistik. Det samma gäller uppgifter om brottslighet generellt och sådan som kan ses som alkohol- och/eller drogrelaterad. Uppgifter gällande brottslighet och sjukskrivningar för personer som varit aktuella inom SMADIT-Ö har inhämtats från nationella databaser och information direkt från personer som varit föremål för SMADIT-Ö har inhämtas genom personliga intervjuer.

Resultaten av studierna inom projektet ger sammantaget inte belägg för att personer misstänkta för rattfylleri, drograttfylleri, ringa narkotikabrott eller dopningsbrott begår färre sådana eller andra brott efter att ha blivit föremål för SMADIT-Ö, men det är inte heller visat att modellen inte har effekt i dessa avseenden.

Ertappandet blev för många en "väckarklocka" eller en allvarlig tankeställare, och flera blev genom SMADIT-insatsen på det klara med att det fanns hjälp att få. Vid uppföljning efter cirka sex månader uppgav över hälften och vid ettårsuppföljning cirka 40 % av de intervjuade att de haft vårdkontakt de senaste sex månaderna på grund av sitt alkohol- och/eller droganvändande.

Samtidigt var det en stor andel som inte sökt hjälp och som inte uppgav sig vara motiverade till förändring.

Resultaten tyder på att de som vid ertappandet var misstänkta för drograttfylleri eller ringa narkotikabrott i större utsträckning ägnade sig åt annan brottslighet och var mindre motiverade till förändring än de som var misstänkta för rattfylleri.

SMADIT nationellt handlar om samarbete mot alkohol och droger i trafiken. Den speciella Örebro-varianten av SMADIT innebär att även personer som inte ertappas i trafiken, misstänkta för ringa narkotikabrott, inkluderas. Dessa utgör en stor andel inom SMADIT-Ö och flertalet som inkluderats i utvärderingen var personer som använt narkotika, vilket också är personer som generellt har hög annan brottslighet. Att framgångsrikt ge behandling, vård och stöd som leder till att narkotikamissbruk och kriminalitet upphör är en komplicerad och långsiktig uppgift. Polisen bör överväga om man i det fort-satta arbetet inom SMADIT-Ö mer ska fokusera på personer som misstänks för rattfylleri. Forskning bör initieras avseende personer misstänkta för dopningsbrott som erbjuds insatser inom SMADIT-Ö.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Docent, Forskningsledare Lars Kjellin. För uppgifter, se under Kontakta oss.

Trafikverkets beteckning: TRV 2014/14937 "Samverkan för en drogfri trafik - trafiksäkerhets- och behandlingseffekter"

Projektet har utförts under våren 2014 tom hösten 2008. Projektet slutrapporterades november 2015.

Slutrapport: Samverkan för en drogfri trafik - trafiksäkerhets- och behandlingseffekter (pdf-fil, 270 kB)