Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Synfält och trafiksäkerhet - Kan synfält avgöra vem som är lämplig förare?

I projektet har simulatorresultat från deltagare med synfältsdefekter från stroke respektive glaukom retrospektivt analyserats. Materialet skapades på statens väg och transportforskningsinstitut i Linköping (VTI) mellan 2016-2018.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Strokegruppen klarade testet i 65%. Individer med centrala synfältsbortfall klarade sig sämre än de med påverkan i periferin.

Yngre klarade sig betydligt bättre än äldre. Jämfört med normalseende hade strokegruppen fler kollisioner.

Glaukomgruppen klarade testet i 72%. Liksom för stroke klarade sig individer med perifera synfältsbortfall sig bättre än de med påverkan i centrum. Denna grupp hade inte fler kollisioner än kontrollgruppen.

Studien visar tydliga samband mellan synfältsdefekter och förmåga att klara ett simulatortest. I båda grupperna fanns individer med omfattande påverkan som ändå kunde få ett godkänt test, vilket belyser behovet av en individuell praktisk bedömning i körkortsärenden.

Vid uppföljning av olycksstatistik i STRADA hade ingen av de individer som återfått sitt körkort kunnat kopplas till bilolyckor. På grund av det låga antalet individer och den korta uppföljningen kan detta dock inte tas som bevis för att simulatorn är ett tillräckligt känsligt instrument för att fånga upp vilka som klarar att kompensera för sina synfältsdefekter. Detta kräver ytterligare forskning.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport Synfält och trafiksäkerhet - Kan synfält avgöra vem som är lämplig förare? (pdf, 1,2 MB)

Kontaktperson: Tomas Bro med. dr, kopplad till Futurum, Region Jönköpings läns forskningsenhet, e-post, se formulär under Kontaktuppgifter ovan.

Trafikverkets beteckning: TRV 2018/25726 Synfält och trafiksäkerhet - Kan synfält avgöra vem som är lämplig förare?

Projektet slutrapporterades oktober 2019.