Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trötthet i trafiken – Riktlinjer och observationsunderlag – för att avgöra om en olycka har orsakats av att föraren somnat eller nästan somnat

Många olyckor sker där orsaken till olyckan är att föraren var uttröttad. Exakt hur många sådana olyckor som sker är dock svårt att avgöra. Föreliggande studie är en metodstudie i syfte att ta fram riktlinjer och observationsunderlag för att i samband med trafikolyckor beakta om trötthet hos föraren har bidragit till att olyckan inträffat. Syftet har även varit att i fält testa en föreslagen metod med tillhörande underlag. Studien har genomförts i nära samarbete med polisen i framför allt Umeå. Även polisen i Linköping och Göteborg har bidrag till arbetet med utvecklingen av checklistan. Projektet har omfattat tre delar: en inledande kunskapsgenomgång, framtagning av checklistor samt att i fält testa föreslagen metod.

Resultaten visar att olika ansatser att beskriva problemet görs världen över och att det trots detta inte finns någon vetenskapligt dokumenterad studie där rutiner och underlag för att beskriva problemets omfattning nyttjats kontinuerligt. Det underlag som slutligen testades i fält baseras till stor del på den Kanadensiska polisens arbetsmetod. Checklistan som tagits fram i projektet har upplevts som relevant och de frågor som ställts har utan problem kunnat ställas till inblandade förare. Fältstudien visar dock på problem med att få rutin i att använda checklistan i samband med personskadeolyckor (exklusive dödsolyckor). Trots informationsinsatser riktade mot de poliser som förväntades delta och en mycket engagerad polisledning så har checklistan använts vid ett mycket litet antal olyckor. Att fylla i checklistan vid olyckstillfället konkurrerar med andra viktiga uppgifter. För att säkerställa motiverade poliser krävs sannolikt att de anser att trötthet i trafiken är ett problem som behöver angripas. Det är först då man ser att trötthet är en orsak till olyckor som motivation uppnås. Allt talar för att denna typ av verksamhet kräver tid för att etableras.

Med stor reservation för att uppgifter från inkomna checklistor (44 st) inte är representativa kan det konstateras att förarna i flera fall varit i uttröttat tillstånd. I 14 % av fallen har förarna själva sagt att de kan ha somnat. Polisens egen bedömning visar att 28 % av förarna har drabbats då sannolikt varit för sömniga. Om vetenskapliga kriterier sätts ökas denna andel till 39 %.

Slutrapport, Trötthet i trafiken (pdf-fil, 657 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
VTI, Anna Anund, 581 95 Linköping, tfn: 013-20 40 00, direkt 013-20 43 27, e-post:
anna.anund@vti.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2008:56990 ”Riktlinjer och observationsunderlag för att beakta trötthet som en orsak till inträffade olyckor”)

Projektet har utförts under våren 2005 tom augusti 2008. Projektet slutrapporterades augusti 2008.