Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utvärdering av provmetod som simulerar höftislag hos gångtrafikanter

Syftet med projektet är att utvärdera en provmetod som simulerar höftislag mot marken hos en gångtrafikant som faller omkull (singelolycka). Metoden är avsedd för utvärdering av skyddseffekten hos höftskydd eller annan stötupptagande utrustning/underlag.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

I Sverige registreras knappt 18 000 höftfrakturer per år, varav de flesta, cirka 90 %, orsakas av fallolyckor från stående höjd. Risken att drabbas av höftfraktur stiger exponentiellt efter 50-årsåldern. Stötdämpande underlag och/eller höftskydd har potential att reducera skadorna, men kräver en prov­metod som simulerar fallolyckor med höftislag.

Syftet med projektet är att utvärdera en provmetod som simulerar höftislag mot marken hos en gångtrafikant som faller omkull (singelolycka). Metoden är avsedd för utvärdering av skyddseffekten hos höftskydd eller annan stötupptagande utrustning/underlag.

I projektet gjordes en litteraturstudie för att samla data kring provmetoder avsedda för att utvärdera stötdämpande förmågan hos olika underlag när en människa faller på dem. Från litteraturstudien valdes tre provmetoder – standarden EN1177, standarden EN14808 och IHPRG pendelprov. Standarderna används för att utvärdera stötdämpande förmågan hos underlag på lekplatser (EN1177) och sportbeläggningar (EN14808). IHPRG pendelprovet är ett förslag som en internationell forskargrupp har presenterat för att testa skydd och dämpande golv under höftislag.

Provmetoderna och deras provutrustning simulerades med hjälp av finita element-metoden (FEM). Alla tre provmetoderna simulerades för att utvärdera tre olika underlag. Med hjälp av en (FEM) humanmodell simulerades ett fall åt sidan på de tre olika underlagen. Resultatet som togs fram med humanmodellen användes som referens för att utvärdera provmetoderna.

Alla tre provmetoderna rangordnade underlagen på samma sätt. Skillnaden var att IHPRG pendelprovet och humanmodellen visade liknande relativa skillnader mellan underlagen.

Slutsatser

  • IHPRG pendelprovet verkar ha bättre förutsättningar att representera höftislag hos en gångtrafikant som faller omkull på marken än standarderna EN1177 och EN14808.
  • IHPRG pendelprovet rangordnade stötdämpande förmågan hos tre olika underlag på samma sätt som humanmodellen gjorde, dessutom med liknande relativa skillnader mellan de tre underlagen.
  • Som fortsättning till projektet föreslås att ta fram en förenklad geometri (istället för lårbenet) som kan tillverkas i aluminium eller stål och utvärdera den.

Rapporten är framtagen med ekonomiska bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområden.

Slutrapport: Simulering av höftledsfraktioner (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Slutrapport: Utvärdering av provmetod som simulerar höftislag hos gångtrafikanter (pdf-fil, 2 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson

Anna Carlsson, PhD, Chalmers industriteknik, Göteborg, tfn: 070-594 36 50, e-post anna.carlsson@cit.chalmers.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2015/97155 "Utvärdering av provmetod som simulerar höftislag hos gångtafikanter".

Projektet utfördes under vintern 2015 till och med vintern 2016. Projektet slutrapporterades februari 2017.