Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Analysfunktion för effektivisering av trafiksäkerhetskamerornas operativa funktion

Syftet med studien var dels att undersöka om det fanns några utvecklingsmöjligheter i utarbetandet av driftprofiler, dels att undersöka möjligheterna att ytterligare effektivisera ATK-verksamheten inom Kirunasektionen ur ett PUM-perspektiv. Detta kan i förlängningen även bidra till ytterligare en sänkning av medelhastigheten och på så vis minska antalet skadade och dödade i trafiken.

Två utvärderingsstudier har genomförts. För att genomföra dessa har bilderna som togs från alla driftsatta kameror den 9 juni och den 1 september 2009 hämtats in från ATK-sektionen i Kiruna. Därefter inhämtades information från Vägverkets mätplatser med samtliga passager och överträdelser på alla driftsatta kameror under de aktuella dygnen samt driftprofilerna från samma datum. För att få ett övergripligt material att utvärdera valdes den första driftsatta kameran i varje län ut. Vid dessa undersöktes driftsättningstid och antalet passager under dygnet.

Utifrån följande utvärderingsstudier kan man se att det finns stora skillnader mellan de olika kamerorna när det gäller vilken tid de varit driftsatta. Det finns dessutom stora skillnader när det gäller trafikflödet förbi de olika kamerorna. Resultatet grundar sig dock på förhållandevis litet urval och det är svårt att dra några slutsatser om vilka tider som är mest optimala ur ett generellt perspektiv. Det resultatet dock visar är att det finns ett stort behov av att fortsätta utreda och analysera driftprofilerna, trafikflöden och olycksdata på de olika mätplatserna för att kunna effektivisera användningen av ATK-systemet.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport: Utvärdering av ATK-systemet (pdf-fil, 403 kB)

(Trafikverkets beteckning: TRV 2010/1402 fd EK50A2008:64565 ”Analysfunktion för effektivisering av trafiksäkerhetskamerornas operativa funktion”
Projektet slutrapporterades juni 2010.