Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bäst i Norden – Trafiksäker ungdom? Nordisk konferens om ungdomars trafiksäkerhet

Syftet med verksamheten har varit att genomföra en nordisk konferens om ungdomars trafiksäkerhet.

Konferensen hölls i Oslo 090420-090421. Konferensen är den tredje i en serie ”Bäst i Norden”-konferenser arrangerade av NTR (Nordiska Trafiksäkerhetsrådet). Cirka 180 personer från alla de nordiska länderna deltog vid konferensen. Programmet sträckte sig över två dagar.

Projektet som helhet går under titeln ”De glömda barnen” och omfattar trafiksäkerhet för barn i åldern 12-17 år. Projektet genomförs i nordiskt samarbete. Syftet med hela projektet är att ta fram bra metoder för att förbättra dessa ungdomars trafiksäkerhet och att förbereda dem inför ett fortsatt liv som trafikanter.

Konferensen bedömdes som mycket lyckad både av projektgruppen och av deltagarna i den utvärdering som genomfördes efter konferensens slut. Den gav både möjlighet att lyssna på föredragningar av goda exempel från de nordiska länderna och att informellt dela med sig av erfarenheter från egna aktiviteter. För hela ”De glömda barnen”-projektet har konferensen inneburit ett inflöde av idéer för fortsatt verksamhet.

Rapporten är framtagen med ekonomiska bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområden.

Slutrapport: Bäst i Norden – Trafiksäker ungdom? Nordisk konferens om ungdomars trafiksäkerhet (pdf-fil, 155 kB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning:  EK50A2009-11310 ”Bäst i Norden – trafiksäker ungdom? Nordisk konferens om ungdomars trafiksäkerhet”

Projektet slutrapporterat februari 2010.