Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bike-SAFE

Att cykla är ett miljövänligt och hälsosamt transportsätt som blir allt mer populärt i Sverige.

Cykling är dock inte lika säkert som att köra bil och effekter av mer cykling på trafiksäkerhet är fortfarande diskuterbart, framförallt när det handlar om elcyklar. Att köra bil har blivit betydligt säkrare med åren med hjälp av olika verktyg. På forskningssidan är de mest krediterade verktygen analys av naturalistisk data och intelligenta åtgärder d.v.s. aktiva säkerhetssystem.

Målet med detta projekt var att applicera den naturalistiska metodologin som utvecklades i preBikeSAFE (TRV 2011 86383) för att samla in en större datamängd i Göteborg och att visa hur dessa data kan:

- Förbättra förståelse för normalt cyklistbeteende

- Identifiera och kvantifiera faktorer som ökar risken för olyckor.

- Användas för att utveckla (intelligenta) åtgärder.

Data samlades in från fem utrustade cyklar som tjugo cyklister turades om att använda. Det ska noteras att den ursprungliga ansökan bara omfattade fyra cyklar och tolv cyklister och bara delvis finansierades av Skyltfonden. Den större datainsamlingen gjordes möjlig av omfattande stöd av Vinnova. Det var också Vinnovafinansiering som möjliggjorde några av de mest sofistikerade analyserna som presenteras i denna slutrapport.

Våra resultat kvantifierade normalt cyklistbeteende i termer av hastighetsprofiler och bekvämlighetsgränser, vilket ger en baseline för framtida studier och ett första objektivt mått på cykeldynamik och cyklistbeteende.

Dessutom fann vår riskanalys signifikanta riskökningar:

- Vid korsningar (fyra gånger högre), speciellt när visuella begränsningar förekommer (tolv gånger högre).

- På dåligt underhållna vägar (tio gånger högre).

- När andra cyklister eller fotgängare befinner sig på en potentiell kollisionskurs och då dessa inte är det huvudsakliga hotet för cyklisten (två till tre gånger högre).

Närvaro av vägarbete på cykelbanan, djur på en potentiell kollisionskurs med cyklisten och närvaro av motorfordon parkerade på cykelbanan verkade också öka risken. Data var dock inte tillräcklig för att bekräfta detta med statistisk signifikans.

Data användes också för att definiera olycksscenarier. Ett kritiskt olycksscenario (korsning med motorfordon) analyserades vidare för att utveckla en demoapplikation för intelligenta åtgärder i BikeCOM-projektet. Denna applikation visar hur naturalistisk cykeldata kan driva utvecklingen av kooperativa system genom att ge scenarier för kravställning och tester.

Rapport (pdf-fil, 8,2 MB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV2012/13373 "Bike-SAFE"

Projektet har utförts under hösten 2012 tom våren 2013. Projektet slutrapporterades den 6 maj 2013.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.