Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Forskning och utvärdering av gymnasial förarutbildning för tunga fordon

Är förare som fått sitt körkort för tunga fordon genom utbildning i gymnasieskolans transportgren mer inblandade i trafikolyckor än de som fått sitt körkort på annat sätt?

Detta är en fråga som besvaras i ett projekt som har jämfört en grupp gymnasieutbildade förare med en kontrollgrupp, som fått sin utbildning på privat, i det militära eller vid en trafikskola.

Gruppernas enkätsvar och statistik över polisens olycksrapportering visar att de gymnasieutbildade förarna inte är mer olycksbenägna än de som utbildats på annat sätt. Däremot skilde sig grupperna åt genom att gymnasiegruppen varit inblandad i fler olyckor med lastbil än med personbil, medan det var tvärtom för kontrollgruppen, som varit inblandad i fler olyckor med personbil.

En förklaring på detta kan vara de skilda körvanorna. De gymnasieutbildade kör mer än kontrollgruppen, både tung lastbil och personbil. Av skillnaden gör projektet dock bara en försiktig tolkning: om gymnasieutbildade kört fler mil som yrkesförare kan man, med en viss reservation, dra slutsatsen att antalet olyckor per mil skulle vara något lägre för gymnasiegruppen.

Projektet har också kartlagt de f.d. elevernas uppfattning om gymnasieutbild-ningens innehåll, sedan de varit ute i trafiken några år. Svaren har jämförts med kontrollgruppens syn på sin utbildning. Båda grupperna uttrycker bland annat ett behov av mer utbildning runt olika riskmoment i trafiken. Många efterlyser också miljöfrågor.

Kontrollgruppen hade färre körlektioner och fler lärarledda lektioner i början av sin utbildning, medan gymnasieleverna totalt både hade fler körlektioner och fler lärarledda timmar. Det är ett av flera resultat som projektet föreslår som ämnen för fördjupade studier för allt bättre förarutbildningar.

(Vägverkets beteckning: FT 30-A 95:9622 "Forskning och utvärdering av tunga förarutbildningar inom gymnasieskolans program")