Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Framtagning av underlag för tillverkning av reflektormeter för utvärdering av funktion och kvalitet hos reflexprodukter

Projektets syfte har varit att söka ett billigt och väl spritt hjälpmedel att bedöma reflexers kvalitet för gemene man. Projektet skulle ta fram underlag för hur en sådan lösning bör se ut.

Vi har genomfört detta på följande sätt.

Vi valde som hjälpmedel att använda en smart mobiltelefon (smartphone) som tillsammans med en reflex-mätnings-applikation ger goda förutsättningar att tillgodose baskraven och användarkraven. Smarta telefoner är nästan i var mans hand och användningen av så kallade appar är vitt spridd. Vi valde ut några smarta mobiltelefoner av kända märken, bland annat Iphone 4s och Samsung Galaxy S3. För att kunna kommunicera med dessa mobiler krävs anslutning via ett så kallat API (Application Programming Interface). Här skiljer det mellan Iphone- och Android-systemen i hur lätt det är att kunna utbyta data.För att kunna mäta upp en reflex krävs att vi kan belysa reflexen med en viss belysningsstyrka och därefter kunna mäta reflekterad ljusstyrka från densamma. För att minimera inverkan av ströljus från omgivningen valde vi att utföra två exponeringar på samma avstånd, en med och en utan blixt och därefter beräkna bidraget utan ströljus.

Följande resultat fick vi fram.

Det varierar mellan olika modeller vilka kamerafunktioner som stöds och vilken bildinformation som kameran lagrar. Det är inte möjligt att använda alla modeller för en reflexmätning utan man behöver kontrollera modellens egenskaper. Utvecklingen går också snabbt framåt och nya modeller får nya tekniska kameralösningar. Vi kan konstatera att de två största tillverkarna Samsung och Apple har modeller med bättre funktionshöjd. Dessa modeller har också en bra spridning på marknaden.

De tekniska kraven tillgodoses i begränsad omfattning med dagens kameramobiler, således inte ens med de mer avancerade modellerna från Samsung eller Apple (juni 2012).

Kravet att kunna styra kamerans funktion uppfylls inte tillräckligt. För närvarande finns inga modeller som ger möjligheten att ställa in både exponeringstid och ISO-känslighet. Detta gör att exponerade reflexbilder blir överexponerade och ljusberäkningen blir då felaktig.

Olika telefonmodeller ger olika mängd information (EXIF-data). Bra information finns redan tillgänglig hos de senaste modellerna från Samsung och Apple.

Projektresultatet visar att det är möjligt att använda föreslagen teknik. Framtagen mjukvara ger bra underlag för att färdigställa en väl fungerande app. Framtagning av applikationen bedöms att vara mest framkomlig inom Android-systemet, där en mer öppen API finns. Kommande smartphone-modeller bedöms också ha en mer aktiv kamerafunktion.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil, 1,0 MB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2011/68262 "Framtagning av underlag för tillverkning av reflektometer för utvärdering av funktion och kvalitet hos reflexprodukter".

Projektet beviljades hösten 2011 och slutrapporterades augusti 2012.