Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Handledning för miljö- och säkerhetskrav vid offentliga upphandlingar

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Den offentliga sektorn köper taxiresor för ca 5 miljarder kronor varje år. I beloppet ryms de sjuktransporter, färdtjänst och skolskjutsar som utgör mer än hälften av taxinäringens kundunderlag. Detta borde ge den offentliga sektorn mycket goda förutsättningar att ställa krav på både miljön och säkerheten inom taxinäringen. Det menar Gröna Bilister, som gjort en handledning för vilka krav som kan ställas på entreprenörerna och hur dessa krav bör formuleras.

I handledningen analyseras till att börja med olika miljö- och säkerhetskrav. Man inriktar sig främst på olika bränsleval och val av fordonstyper, men även krav på föraren och körstilen diskuteras. Alla dessa faktorer hör till de viktigaste när det gäller att påverka miljön och säkerheten.

I analysen presenteras och diskuteras bland annat regler om olika typer av utsläpp, exempelvis ozon och svaveldioxid. Man tar också upp det svenska miljöklassystemet på personbilar, liksom vikten av underhåll, krav på fordonen och konsekvenserna av olika bränsleval. Det är exempelvis inte alldeles självklart att en sorts bränsle alltid är bäst i alla sammanhang och överallt. Ett exempel är diesel, som kan vara ett lämpligare bränsle i norra Sverige än i Syd- och Mellansverige, eftersom det ger lägre utsläpp vid kallstarter.

Krav på föraren och förarstilen följs också av krav på bland annat utbildning. Som exempel på en utbildnings goda effekt nämns försök som visar att bilförare tränats att minska bränsleförbrukningen med 10-30 %.

Att värdera säkerhet och miljö är inte enkelt och alla miljö- och säkerhetskrav kostar inte pengar. Men i handledningen diskuteras ändå vad kraven får kosta och hur man beräknar och värderar effekter av de åtgärder som kraven kan vara förenade med. Analysen sammanfattas i flera konkreta och detaljerade tips på hur olika krav bör specificeras och formuleras i ett upphandlingsavtal. Det anges också hur man kan försäkra sig om anbudsgivarnas kompetens och skaffa sig en god bild av entreprenörens fordonspark.

aEn viktig aspekt i sammanhanget är att formulera kraven så att de inte står i konflikt med EU:s direktiv för upphandling eller lagen om offentlig upphandling. En samlad analys av de särskilda problem som kan vara förknippade med detta tas upp i en bilaga.

Kågeson P, ”Miljö- och säkerhetskrav vid upphandling av taxitjänster”, Gröna Bilister, Stockholm, 1998

(Vägverkets beteckning: EK 15-B 98:20 60, ”Handledning för att integrera rafiksäkerhets- och miljökrav vid offentlig upphandling”)