Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Informationsplattform för hållbar logistik inom vägtransporter

Denna rapport utgör en sammanfattande behovsanalys samt ett förhållningssätt till hur en kravspecifikation för en informationsplattform för hållbar vägtransportlogistik bör utvecklas.

Inom området informationsteknik för vägtransporter råder en stor flora av system, teknik och aktörer som hela tiden driver utvecklingen framåt. I flera olika applikationer vittnas om de stora effektivitetsvinster och övriga förbättringar som nås med olika IT-lösningar.

Marknaden känns dock relativt omogen och mycket fragmenterad. Det finns många leverantörer av hård- och mjukvara för eftermontering i lastbilar, samtidigt som de större fordonstillverkarna introducerar allt mer heltäckande lösningar med öppna gränssnitt som tillval till deras fordon. 

I denna situation är det inte lätt för transportföretag att introducera den mest tillämpliga och långsiktiga tekniken. Vad kommer att bli standard och vad kommer att försvinna?

Gemensam plattform

Vår tro är att en lämplig fortsatt utveckling framåt är att marknaden för att nå internationella konkurrensfördelar bör samla sig kring en gemensam plattform. Plattformen utgör en informationsväxel där alla olika system och hårdvara kan ansluta sig och tillföra sina unika spetskompetenser. På så vis kan användarna lättare dra fördel av mångfalden och behöver inte känna sig utlämnade till en mindre aktörs lösningar, som i värsta fall kan försvinna. Ett sådant lovvärt och intressant initiativ håller redan på att utvecklas och lanseras.

I Sverige har vi också unika kunskaper om hållbara logistiklösningar som vi bör dra fördel av. Sammantaget innebär det ett förslag att på något sätt utveckla en gemensam informationsväxel som hanterar området hållbar transportlogistik, där vi med modern informationsteknik inkluderar:

 • säkerhet  (Trafik, farligt gods och skalskydd)
 • kvalitet  (Teknisk kvalitet och upplevd kvalitet)
 • produktivitet  (Trafikledning med fordonskoppling)
 • miljö  (Klimat, natur och hälsa)
 • arbetsklimat  (Ergonomi, regelverk, trivsel och social miljö)
 • kunskap och ansvar  (Åtgärder för direkta och indirekta intressenter

Informationsväxeln skulle för ovanstående områden hantera dataförmedling inom respektive del av en hållbar logistik samt hantera kommunikationsgränssnitt:

 • fasta förbindelser
 • trådlösa förbindelser
 • informationsstandarder, som till exempel
  - Edifact
  - FMS
  - XML
  - GIS
  - annat.

Informationsplattform för hållbar logistik inom vägtransporter (pdf-fil, 575 kB, öppnas i nytt fönster)

(Vägverkets beteckning ”EK 50 A 2005:18801”Informationsplattform för hållbar logistik inom vägtransporter”)