Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Länkar i beställarkedjan - En implementerings- och utvärderingsstudie om kvalitetssäkring av upphandlade busstransporter i tre län

Rapporten handlar om kvalitetssäkring av upphandlade busstransporter i tre län; Stockholms län, Uppsala län och Västra Götalands län.

Busstransporterna i Sverige kan indelas i tre kategorier; lokal busstrafik, regional busstrafik och interregional busstrafik.

Säkerheten för passagerare i buss är relativt god. De flesta som dödas eller skadas svårt i trafikolyckor med buss är personer som befinner sig utanför bussen, dvs. krockar med buss eller blir påkörda av buss.
Upphandlingen av busstransporter styrs av avtal och måste följa Lagen om offentlig upphandling. Som upphandlare kan man påverka trafiksäkerhetskvalitén på transporterna genom kravspecifikationer som förpliktigar transportleverantörerna att leva upp till vissa villkor. Exempel på områden som kan beaktas i upphandlingsskedet är; alkohol och droger, förarens kompetens och behörighet, trafiksäkerhetsutbildning, fordonets krocksäkerhet och underhåll, fordonets skyddsutrustning, förarens körsätt, bältesanvändning.

Det finns flera definitioner av begreppet kvalitetssäkring och skulle vid upphandling av busstransporter definieras som.

Kvalitetssäkring handlar om de stödstrukturer som används av entreprenören för att bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att entreprenören kan efterleva både trafiksäkerhetskraven i upphandlingsavtalet och de allmänna trafiksäkerhetsreglerna.

En bredare definition skulle kunna vara:
Kvalitetssäkring handlar om ägarens, trafikhuvudmannens och entreprenörens systematiska arbete för att säkerställa att (1) trafikhuvudmannen erhåller den trafiksäkerhetskvalitet som har definierats i upphandlingsavtalen och (2) att de allmänna trafiksäkerhetsreglerna efterlevs.

Denna studie utgår från den bredare definitionen av kvalitetssäkring.

Länkar i beställarkedjan (pdf-fil, 820 kB, öppnas i nytt fönster)

(Vägverkets beteckning EK50A 2004:4855 ”Länkar i beställarkedjan – En implementerings- och utvärderingsstudie om kvalitetssäkring av upphandlade busstransporter i tre län)

Projektet slutrapporterat maj 2005