Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nollvision eller nollillusion

Projektet Nollvision eller nollillusion syftade till att få fram konkreta förslag till hur nollvisionen kan vitaliseras för att i första hand nå etappmålet för 2007, i andra hand för att nå det långsiktiga målet noll dödade och allvarligt skadade i vägtra

Projektet baserades på 27 intervjuer med ledande företrädare för svensk trafiksäkerhetspolitik och nollvisionens olika målgrupper i samhället. Intervjuer gjordes med representanter för media, yrkesförargrupper, motororganisationer, riksdagen, Vägverket, forskningsinstitutioner och Uppsala kommun. Majoriteten av dem som intervjuades pekade på att nollvisionen är dåligt förankrad hos den breda allmänheten. En förbättrad dialog med de viktigaste målgrupperna för nollvisionen efterlyses.

Studien drar slutsatsen att nollvisionen inte var en helt igenom färdig produkt när den antogs av riksdagen år 1997. Därför behövs en revidering av nollvisionen. En revidering av nollvisionen skulle väcka debatt och intresse. Revideringen skulle visa att nollvisionen är en angelägenhet även om olycksstatistiken inte går åt rätt håll.

Den snabba förändringen av samhället och den dynamiska utvecklingen av bilarna motiverar att revideringen av nollvisionen görs till en återkommande process, t.ex. vart femte år. Nollvisionen skulle därmed få karaktären av en "learning process". Nollvisionens långsiktiga mål och strategiska inriktning måste ligga fast. Men de operativa och taktiska valen på kort sikt borde bättre kunna anpassas efter de rådande förhållandena i samhället och i trafiken.

Debattskrift: Nollvision eller nollillusion? (pdf-fil, 3 MB, öppnas i nytt fönster)

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2002:4801, "Nollvision eller nollillusion")

Projektet slutrapporterades januari 2003.