Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny trafikförsäkringsmodell: Vad kan Svensk trafiksäkerhet lära av Norwich Union, Ålborg m.fl.

Under de senaste åren har nya upplägg tagits fram i ett antal länder för premiesättningen av trafikförsäkringar, vilka har utnyttjat de möjligheter som dagens telematiklösningar ger.

Försäkringslösningar erbjuds av bland annat Norwich Union i England, och i Italien har försäkringsbolaget Unipol installerat över 500 000 system som levererats av Octo Telematics.

”Pay as you drive”

Dessa försäkringslösningar benämns Pay as you drive och som titeln antyder så går det ut på att betala en rättvis premie enligt körsträcka och tid på dygnet, dvs. var, när och hur långt ett fordon har körts.

Norwich Union har enbart utvecklat systemet från sitt försäkringsbolagsperspektiv och sina intressen. Deras lösning är inte fokuserad på förbättrat förarbeteende. Det är däremot de försök som görs på Jylland via Ålborgs universitet och på Karmöy i Norge, som också beaktar hastighetsanpassning och körstil, dvs. hur fordonet körts.

När man börjar undersöka Pay as you drive och Usage based insurance, som finns i ett flertal länder, så framgår det att de har fokus på ”usage based insurance where fixed cost become variable costs”. Men det finns också referenser till att miljö- och trafiksäkerhetsmyndigheter i bland annat USA uppmuntrar och sponsrar pay as you drive-lösningar i och med att det skapar drivkrafter för mindre bilåkande. Det senare indikerar att lösningar som ska tas fram behöver statligt stöd och initiativ från ett samlat samhällsperspektiv.

I Sverige och Norge finns information tillgänglig som möjliggör att även ta hänsyn till om föraren följer de hastighetsgränser som gäller. Denna information hämtas från Nationella vägdatabasen (NVDB), ett informationssystem som innehåller uppgifter som beskriver såväl det statliga som det kommunala vägnätet. Därför föreslås att det svenska försöket går ett steg längre än de pay as you drive-lösningar som studerats, och även beaktar hur fordonet körts.

Ett i dessa avseenden förbättrat förarbeteende skulle även leda till lägre bränsleförbrukning och därmed en minskning av trafikens miljöbelastning. Harry Lahrmann från universitet i Ålborg uppgav att simuleringar har visat att om 15 procent av fordonen framförs enligt hastighetsgränsen, så får man en lugnare trafikrytm och lägre medelhastighet på hela vägnätet.

De övergripande frågorna i denna studie är:
Vad är erfarenheterna från andra länder av försäkringslösningar som bygger på att förarbeteendet registreras?
Vad lär vi för det försök som planeras i Sverige 2008–2009?

Kärnfrågan är att klara ut syftet med det Svenska försöket: Pay as you drive eller Rewarding smart driving?

Svaret på den frågan har avgörande betydelse för systemlösning, teknik och projektupplägg samt om samhällsintresse i form av lägre antal olyckor ska eftersträvas, eller om målet begränsas till ”rättvisare premie” baserat på bättre riskdata för försäkringsbolagen.

I Sverige kan samverkan mellan Vägverket (som tillhandahåller NVDB), fordonsindustri och systemleverantörer med flera utveckla lösningar som påverkar förarbeteende och därmed antal olyckor, som i sin tur minskar samhällets totala olyckskostnader och också möjliggör för ägaren att påverka premiekostnad med sin körstil.

Förstudierapport (pdf-fil, 205 kB, öppnas i nytt fönster)

(Vägverkets beteckning EK50A 2007:21641 ”Ny trafikförsäkringsmodell: Vad kan Svensk trafiksäkerhet lära av Norwich Union, Ålborg m.fl.”)

Projektet slutrapporterat mars 2008.