Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Polisens trafiksäkerhetsarbete

Svensk polis bedriver idag sitt trafiksäkerhetsarbete på ett sådant sätt att förutsättningarna är små för att i tillräckligt hög grad kunna bidra till att minska antalet skadade och dödade i trafiken.Trafiksäkerhetsarbetet har låg prioritet då minskningen av antalet trafikpoliser gjort atthuvuddelen av trafiksäkerhetsarbetet numera utförs av andra befattningshavare, vilka utnyttjartidsluckor mellan andra inkommande arbetsuppgifter. Trafiksäkerhetsarbetet har blivit något som utförs när annan verksamhet så medger.

Mycket av trafiksäkerhetsarbetet går att beteckna som så kallad "pinnjakt". Uppföljningssystemet tarinte hänsyn till när, var och varför kontroller utförs. Att kontrollerna ur en trafiksäkerhetsaspektutförs på fel platser, på fel tider och i fel syfte blir därmed ointressant. Med nuvarandeuppföljningssystem har polismyndigheterna goda möjligheter att göra sken av att deras arbetsinsatser inom trafiksäkerhetsområdet är tillräckliga då kvaliteten i arbetet inte synliggörs. Rikspolisstyrelsens inspektionsgrupp konstaterade att det är anmärkningsvärt att bilden som polismyndigheterna gav av sitt trafiksäkerhetsarbete inte stämde med erfarenheterna från inspektionsgruppens besök.

Det är viktigt att en analys av olycksstatistik ligger till grund för trafiksäkerhetsarbetet, men bådeRikspolisstyrelsens inspektionsgrupp och denna studie pekar på att så inte är fallet.Rikspolisstyrelsens inspektionsgrupp konstaterar att polismyndigheterna till största delen inte tagit till sig den kritik man tidigare framfört. I denna rapport presenteras en bedömningsmall som kan användas vid planering och uppföljning av trafiksäkerhetsarbetet. Några polismyndigheter har visat ett intresse att inför arbetet med nästa års verksamhetsplaner ta hjälp av denna mall. Andra polismyndigheter verkar hålla fast vid tidigare sätt att arbeta, vilket ur flera aspekter är mycket olyckligt.

Rapporten pekar också på att sättet att avrapportera trafikärenden måste bli mycket enklare. Det största ansvaret för att få en förändring av detta ligger utanför polisen. Likaså finns ett behov av att samhället förändrar hanteringen av de individer som upprepade gånger gör sig skyldiga till grova trafikbrott. Det är inte rimligt att de kontinuerligt utsätter andra människor för fara utan att samhället reagerar på ett sätt som får någon effekt.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport (pdf-fil, 4,3 MB, öppnas i nytt fönster)
Bilaga (pdf-fil, 11,8 MB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2012/68211 "Polisens trafiksäkerhetsarbete".

Projektet beviljades hösten 2012 och slutrapporterades december 2013.