Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

SUMO – en utvecklad modell för utvärdering av trafiksäkerhetsprojekt

Syftet med detta projekt är att vidareutveckla SUMO för att kunna användas bredare även för påverkansprojekt inom trafiksäkerhetsområdet.

SUMO står för System för utvärdering av mobilitetsprojekt. Det är ett verktyg för att utvärdera påverkansprojekt genom hela processen, från påverkan till effekt. SUMO används idag för uppföljning och utvärdering av många av Vägverkets sektorsprojekt. De flesta av projekten handlar om mobility management, och endast i undantagsfall om trafiksäkerhet.

Idag saknas ett användarvänligt verktyg som kan användas för att på ett enkelt men riktigt sätt utvärdera påverkansprojekt inom trafiksäkerhetsområdet. Risken är att trafiksäkerhetsprojekt därför inte utvärderas alls eller att de utvärderas felaktigt med felaktiga resultat som följd.

Denna rapport innehåller ett förslag på hur SUMO bör utvecklas för att kunna hantera påverkansprojekt inom trafiksäkerhetsområdet. Rapporten består av två delar. Den ena är en beskrivning av förutsättningarna för att komplettera SUMO så att den även fungerar bra för rena trafiksäkerhetsprojekt med beteendepåverkande syfte. Den andra är en kompletterad och reviderad version av SUMO. De förbättrings- och kompletteringsförslag som vi identifierat och formulerat har helt integrerats i SUMO-handboken (Vägverkets publikation 2004:98).

Rapporten bygger på litteraturstudier, fallstudier av trafiksäkerhetsprojekt, ett seminarium med trafiksäkerhetsexperter samt analys av SUMO utifrån expertis i projektgruppen.

Förslag på utvecklad SUMO kompletterad för utvärdering av trafiksäkerhetsprojekt (pdf-fil, 463 kB, öppnas i nytt fönster)

Vägverkets beteckning EK50A 2005:18334 ”SUMO – en utvecklad modell för utvärdering av trafiksäkerhetsprojekt”)

Projektet slutrapporterades i juli 2007.