Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Smart körkort - vidareutveckling av elektroniskt körkort med fingeravtryck

Prototyper till elektroniska körkort har varit i drift och provats sedan 1994.

I ett av Skyltfondens projekt har erfarenheterna av tester med körkortet i en första fas resulterat i att man utvecklat en programmeringsenhet som kan läsa av den behörige förarens inkodade fingeravtryck på körkortet. Genom att förarens behörighet måste kodas av och godkännas för att bilen ska gå att starta, så fungerar kortet både som körkort och som tändningsnyckel till bilen. Systemet gör bilen stöldsäker och förhindrar olovlig körning.

I förlängningen skulle detta kunna innebära exempelvis minskat rattfylleri. Man räknar nämligen med att hälften av alla rattfyllerister kör utan att ha något körkort alls. Stöldsäkra bilar skulle också kunna påverka kriminaliteten, eftersom många bankrån och inbrott sker med stulna bilar.

Projektet har i ett senare skede utvecklat det elektroniska körkortet till ett kontaktlöst chip-kort eller ett s.k. smart kort. Detta kontaktlösa smarta kort erbjuder flera fördelar. Dels utsätts kortet för mindre slitage och har därför lång hållbarhet, dels är det enkelt att använda och kan fungera både som larmkontakt, dörr- och tändningsnyckel och som ID-kort. Eftersom de individuella koder som bränts in i kortet inte går att ändra, betyder det att kortet varken går att förfalska eller duplicera. Utöver dessa finesser kan kortets datachip också lagra en mängd information som kan vara till stor nytta både för kortinnehavaren och för polis, myndigheter och sjukvård.

Projektet har utarbetat vidare förslag på information som kan lagras i kortet. Förutom att mata in persondata och villkorskoder som gör att obehöriga inte kan starta bilen utan kort, kan man tänka sig ett villkor som gör att bilen bara kan köras om den är försedd med alkolås. Ett annat förslag på uppgifter som kan lagras är medicinsk information, som upplyser om behov av särskild vård vid till exempel en olycka. Namn och adress på anhöriga, liksom uppgifter om organdonation är ett annat förslag.

Ytterligare förslag är att koppla kortet direkt till en elektronisk färdskrivare.

Ett sådant system skulle kunna hjälpa yrkesförare att hålla reda på körtider och förvarna eller omöjliggöra start om körtiden överskrids. Förartrötthet och olovlig övertidskörning inom tung yrkestrafik är en stor och allvarlig olycksrisk. Det finns flera vinster att göra ur trafiksäkerhetssynpunkt.

(Vägverkets beteckning: RE 20-A 95:9371, "Modifiering av nuvarande KitteLocksystem för användning av kontaktlösa kort" och RE 20-A 96:1490, "Vidareutveckling av det elektroniska körkortet - fingeravtrycksidentifiering")