Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiksäkerhet i USA

Syftet med detta arbete har varit att ta reda på om Sverige har något att lära av USA när det gäller att arbeta med trafiksäkerhet.

Skillnaderna mellan USA och Sverige ter sig stora både vad gäller regler, trafikteknik och körsätt. Ändå är det relativt enkelt att köra bil i USA. Statistiken talar dock sitt tydliga språk. I USA dör närmre tre gånger fler människor i trafiken per 100 000 invånare varje år.

Orsaker till olyckor i USA

Precis som i Sverige är det tre faktorer som i huvudsak orsakar de svåraste
olyckorna; hastighet, alkohol och avsaknad av användning av säkerhetsutrustning såsom bilbälte och hjälm. Inom samtliga tre områden har Sverige kommit betydligt längre än USA, särskilt vad gäller bältes- och hjälmanvändning och fartdämpande åtgärder.

Har Sverige något att lära?

Att jämföra de båda ländernas trafiksäkerhetsarbete genom nyckeltal ger givetvis ett mått på hur framgångsrikt länderna lyckats med sitt arbete. Att sedan försöka bryta ner enskilda orsaker och jämföra dessa med varandra, är svårt och ger inte självklart något entydigt svar. För att kunna dra ytterligare slutsatser, om detta överhuvudtaget är möjligt, måste fler parametrar tas i beaktning, såsom lagstiftning, försäkringssystem, samhällsuppbyggnad, livsstil med mera.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt är hela systemet med skolbussar och de regler som gäller för dessa intressant att studera. Med tanke på den stora omfattning som skolresorna har i USA och den låga andelen av olyckstillbud, där skolbuss är inblandad, borde det finnas något för Sverige att studera vidare.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Vägverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är författarens och överensstämmer inte med nödvändighet med Vägverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Trafiksäkerhet i USA (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Birgitta Björklund
Göteborgs Gatu AB
Tfn: 031-368 46 00
E-post: gatubolaget@gatubolaget.goteborg.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2008:67827)

Projektet slutrapporterades i augusti 2009.