Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utbildningsvideo för yrkesförare

Stockholms Åkeriförening har tagit fram utbildningsvideon "Tacka åkar’n för det".

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Videon ingår som en del i ett större fortbildningsprojekt för yrkesförare i tung trafik. Den både praktiska och teoretiska fortbildningen beskrivs i filmen genom intervjuer med åkare, chaufförer, polis och utbildningshandledare och besök på kurser och testbanor.

Filmen betonar vikten av att yrkesförare vidareutbildar sig för att minska olyckor och riskbeteenden. Då handlar det inte bara om att öka riskmedvetandet hos proffschaufförerna genom att de som inledande moment t.ex. får erfara chockartade halkövningar eller prova kritiska situationer i simulator. Även betydelsen av att äta rätt, ta hand om sin kropp och förebygga skador tas upp, liksom vikten av att planera sin körning och få en uppfattning om de ekonomiska aspekterna på olyckor och arbetsskador.

Projektet har också tagit fram en trycksak som innehåller en utvärdering och uppföljning av fortbildningens första steg. Trycksaken sprids till intresserade och videon kan lånas gratis via Åkeriföreningen, se adress nedan.

Arbetslivsfonden har varit samfinansiär till hela utbildningsprojektet.

(Vägverkets beteckning: YT 20-A 93:1834, "Utv. video för yrkesförare")