Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utskick och utvärdering av video om övningskörning

En utbildningsvideo om övningskörning, som tagits fram i ett av Skyltfondens tidigare projekt, har utvärderats i det här projektet.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Filmen handlar om att övningsköra privat. I filmen betonas vikten av ett bra samspel mellan eleven och handledaren.

Videofilmen skickades ut på video till 400 privata handledare och lika många 16-åringar, som nyss fått tillstånd att övningsköra. Inga av dessa elever och handledare övningskörde dock ihop. Utskicket följdes upp och utvärderades genom intervjuer. Syftet var att få mer kunskap om hur filmen tas emot av målgruppen och vilken trafiksäkerhetsnytta filmen har. Man ville också få fram ett beslutsunderlag för hur filmen kan användas i framtiden.

Av intervjuerna framgår att de allra flesta var mycket positiva till att ha fått filmen hemskickad. Knappt 40 % hade stora eller ganska stora förväntningar på filmen, och hälften av dessa ansåg att förväntningarna uppfylldes. En vanlig upplevelse var att filmen var lärorik, rolig och absolut inte meningslös. Några tyckte filmen var för kort, men många sa sig ändå ha fått en tankeställare.

Utvärderingen visar att som helhet var försöket med utskick av körkortsvideon positivt, medan innehållet i filmen kan anpassas ytterligare till de båda målgruppernas behov. Det som efterlystes var bland annat fler inslag om regler, pedagogiska tips, körtips och mer information om utbildningens uppläggning.

Rapporten "Övningskörning". Utvärdering av videofilm för 16-åringar och deras handledare", publ. 1996:18, Vägverket

(Vägverkets beteckning: TR 70 A 95:8269, "Utskick och utvärdering av Videofilm övningskörning")