Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utveckling av utrustning för synfältstest

Väg- och transportforskningsinstitutet har utvecklat en utrustning som kan testa defekter i synfältet.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

En synfältsdefekt är en skada som gör att en person får nedsatt syn inom delar av synfältet. Hur stora fält som påverkas beror dels på hur allvarlig skadan är, dels på var den sitter. Ur trafiksäkerhetssynpunkt ligger faran i att en person kan ha ett mycket stort bortfall av synfältet utan att själv märka det.

En mätutrustning för att testa om en person med synfältsdefekt ska få behålla körkortet eller ej fanns redan, men den har vidareutvecklats av projektet. Man har då lagt vikten vid att ta fram en mer dynamisk och verklighetstrogen metod som kompletterar utrustningen.

Med det program som utvecklats kan man studera hur bilföraren fördelar sin uppmärksamhet under en längre och rutinmässig körning. Testerna utförs i en simulator där trafikförhållandena är så verklighetstrogna som möjligt. Med dator och videokamera registeras hur snabbt försökspersonerna reagerar och får syn på ett antal stimuli, eller "blippar", som utan förvarning dyker upp oregelbundet och på olika ställen i synfältet.

I ett antal körtester jämfördes prestationerna hos personer med defekter i syn-fältet med normalseendes reaktioner. I samtliga tester hade personerna med synfältsbortfall mycket längre reaktionstid i något synfält. Däremot var det aldrig någon som missade en signal helt. Möjligen kan detta indikera att personer med defekter i synfältet faktiskt kontrollerade även i blinda delar av sitt synfält, men gjorde det alltför sällan eller för osystematiskt.

Dahlstedt S, "Test av synfältsdefekter i en dynamisk situation" i VTI-notat nr 20-1997(projekt 20291)

(Vägverkets beteckning. FT 60-A 94:7397, "Utrustning för synfältstest")