Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

CSR Godstransporter

Corporate Social Responsability och godstransporter handlar om konsekvenser av dåliga sociala förhållanden för lastbilsförare och vad vi kan göra åt det.

En stomme till CSR-arbete för godstransporter kan utgöras av områdena miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö och att givetvis uppfylla de lagkrav som finns.

När godstransporter köps och säljs till låga priser flyttas kostnader över på samhället. Det gäller företeelser som diesel- och godsstölder och skattefusk. Ökad pris- och tidspress kan leda till sämre trafiksäkerhet när transportörer frestas att fuska med kör- och vilotider mm. Ytterst handlar ansvaret om att köpa transporter ansvarsfullt, inte bara genom att ställa avtalskrav utan också, genom att göra en kvalificerad rimlighetsbedömning, uppskatta vad man får för kvalitet för de pengar man som kund är villig att betala.

Rapporten beskriver hjälp och stöd som finns att få från både myndigheter och organisationer för de aktörer på transportmarknaden som vill ta ansvar.

Fortsatt arbete behövs för att utveckla kontrollen av lagefterlevnad, stärka trafikpolisen och tillgängliggöra myndighetsinformation. Norge har infört lagkrav på kollektivavtalslöner för förare, vilket bör vara intressant att följa. Staten behöver bli aktivare i sin roll som ägare av transportföretag och både stat, kommuner och regioner aktivare som köpare av transporttjänster. Transportköpare behöver fortsatt stöd och uppmuntran för att utveckla metoder att ställa krav och följa upp. Revisorerna mot trafiksäkerhetsstandarden ISO39001 kan ställa frågor kring risker mm kopplat till förarnas sociala situation.

Arbetet är finansierat av Trafikverkets Skyltfond och Ecoplan har under resans gång samverkat med Trafikverket, Polisen, Sveriges Åkeriföretag och Q3.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Trafikverkets beteckning: TRV 2013:14252, "CSR Godstransporter (Corporate Social Responsibility)"

CSR inom godstransporter (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Projektet beviljades medel våren 2013. Projektet slutrapporterades december 2015.