Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gestaltning av trafikkorsningar med fokus på estetik och trafiksäkerhet

Studien problematiserar konflikten mellan gestaltning av trafikmiljöer och trafiktekniska säkerhetslösningar. Den riktar sig till landskapsarkitekten som gestaltar trafikmiljöer i en svensk stadsmiljö men kan även användas i andra typer av gestaltning.

Rapporten är uppdelad i två huvuddelar: problematisering av begrepp inom gestaltning och trafiksäkerhet samt exemplifiering genom platser. Den inledande delen av uppsatsen problematiserar begrepp inom gestaltning och trafiksäkerhet. Begreppen är uppdelade i nio kapitel och fungerar som övergripande rubriker som samlar, jämför och diskuterar fakta från de använda litteraturkällorna. I varje kapitel kan landskapsarkitekten hitta argument som kan hjälpa till att stärka en viss typ av gestaltning. Den avslutande delen beskriver och analyserar olika typer av trafikmiljöer genom exempelplatser. För att förenkla jämförelser mellan platserna är varje exempelkapitel uppdelat efter platser med liknande eller relaterade funktioner. Varje kapitel introducerar varje funktion och dess roll till gestaltning och trafiksäkerhet innan resten av kapitlet beskriver funktionen i relation till de besökta platserna.

Platsbesöken är baserade på fallstudier i ett stort antal olika städer vilka tydliggör vikten av att angripa varje plats utifrån den platsspecifika kontexten. Exempel visar hur liknande lösningar på olika platser genererar olika upplevelsevärden och säkerhetsnivåer. Genom att undersöka och problematisera de bakomliggande faktorerna bakom begreppen estetik och trafiksäkerhet visar resultaten hur landskapsarkitekten kan stärka sin argumentation för egna, subjektiva gestaltningspreferenser.

Studien är gjord som en del av ett examensarbete på Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Trafikverkets beteckning: TRV 2012/15324 ”Gestaltning av trafikkorsningar med fokus på estetik och trafiksäkerhet”

Projektet utfördes under hösten 2012 tom 2014. Projektet slutrapporterades februari 2015.

Rapport "Gestaltning av trafikkorsningar med fokus på estetik och trafiksäkerhet." (pdf-fil, 11,6 MB)