Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mobilitet för ökad trafiksäkerhet

Projekt med syftet att hjälpa en kommun i sitt planeringsarbete för att minska trafikolyckor i städer genom att fånga trafikanternas rörelser, mobiliteten.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Våren 2015 genomfördes en workshop inom ramen för ett innovationsprojekt om de skånska offentliga aktörernas behov och utmaningar när det gäller nya digitala tjänster inom bland annat trafiken, som bygger på multipla flöden av data. En röd tråd i aktörernas behov var att de ville hitta ett sätt att kunna registrera, analysera och visualisera människors rörelse i det offentliga rummet. Den så kallade mobiliteten.

Projektet har haft syftet att hjälpa en kommun i sitt planeringsarbete för att minska trafikolyckor i städer genom att fånga trafikanternas rörelser, mobiliteten. Projektet har utvecklat en insamlingsplattform, som har anpassats till modern trafikmiljö. Här ingår en insamlingsenhet som registrerar rörelsen med GPS och WiFi samt ett antal andra tekniker som är under utveckling. (Här kan nämnas Bluetooth, GSM/GPRS/EDGE/3G/4G som tillsammans fångar rörligheten och dess egenskaper på ett avpersonifierat och statistiskt säkert sätt). Ett av projektets syften är även att den insamlade mobiliteten ska kunna bearbetas och kombineras med statistik från STRADA.

Under några månaders tid har vi satt upp 2 noder och samlat in data i Lunds kommun vid centralstationen.

Resultatet av projektet har varit tillräckligt bra för att kunna konstatera att tekniken går att använda i syftet att registrera fotgängare och andra trafikanter. Dock krävs en fortsatt utveckling vad gäller rörelse över tid. Behovet av att kunna fånga mobiliteten, framför allt vad gäller oskyddade trafikanter, har bekräftats och om möjligt förstärkts. Nya tankar om hur noggrant en kommun faktiskt vill se människors beteende i det offentliga rummet bygger på grundtankarna i Nollvisionen att vi måste ta med människans beteende när vi bygger nya transportsystem, eller citymiljöer för den delen.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

För kontaktperson, se under Kontakta oss.

Projektet har utförts under hösten 2015 tom hösten 2016. Projektet slutrapporterades oktober 2016. Trafikverkets beteckning: TRV 2015:84486 "Mobilitet för ökad trafiksäkerhet".

Mobilitet för ökad säkerhet – Slutrapport 24 oktober 2016 (pdf-fil, 879 kB)