Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Akustiskt larm varnar för kantlinjen

Väg- och transportforskningsinstitutet har i ett projekt utvärderat ett exemplar av ett akustiskt larm. Larmet ska uppmärksamma föraren på att fordonet håller på att överskrida kant- eller mittlinjen på vägbanan. Till skillnad från larm som testats tidigare, ingår i denna nya variant också ett hastighetsvillkor. Villkoret gör att larmsystemet bara aktiveras när man kör över 80 km/h. Larmet är nämligen tänkt att användas främst vid längre resor, utanför tättbebyggda områden, där det finns risk för att förarens koncentration brister eller att han eller hon somnar.
 
Larmanordningen består av en sändare och en sensor som fästs vid båda sidor av bilens framhjul. Sändaren skickar ut infrarött ljus mot vägbanan och sensorn känner av vilken mängd ljus som reflekteras. Detta gör att ett larm ljuder inne i bilen om ett hjulpar går över en vägmarkering.
 
För att få en bild av hur väl en vägmarkering måste synas för att larmet ska ljuda, studerade man först larmets rent tekniska funktion. Olika förare testkörde sedan en larmutrustad bil för att se hur larmet fungerade i praktiken. Förarna fick också notera uppgifter om bland annat väglag och ljusförhållanden och hur de tyckte att larmet fungerade.
 
Utvärderingen visar att larmets funktion har en varierande kvalitet. Exempelvis gav det obalans i känsligheten och en mängd felaktiga indikeringar när fordonet kördes i vått väglag. Men när utrustningen fungerade som den skulle signalerade larmet bra på både torra och fuktiga vägbanor. Då var det också sällsynt med uteblivna larm. Dock uteblev larmet om vägmarkeringarna slitits ner eller var täckta av snö. Anledningen är att sensorerna inte kan ”läsa av” en osynlig vägmarkering.
 
Om vägbanan istället bara var fläckvis täckt med snö eller mycket regn kunde utrustningen ge falska larm. Man noterade också en del onödiga och störande larm som orsakades av t.ex. körfältspilar. Slutsatsen är att utrustningen bör kvalitetstestas vid en eventuell vidare utvärdering.
 
Projektet har samfinansierats av ALMI företagspartner.


Herland L, ”Larmanordning för ofrivilligt överskridande av kant- eller mittlinje” i VTI-notat, nr 42-1998, projekt, 30213
 
(Vägverkets beteckning: TR 30-B 96:1025, ”Utvärdering av larmsystem som varnar för ofrivilligt överskridande av kant- eller mittlinje”)