Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Alkolås - fältprov

Ett trettiotal förare har testat alkolås med halvledarsensorer (CMOS-baserade alkolås). Dessa har visat sig uppfylla kraven enligt CENELEC:s standard. Acceptansen hos förarna är hög, förutom när det gäller hanteringen av munstyckena.

Saab har i tidigare Skyltfondsfinansierade projekt studerat förutsättningarna för introduktion av alkolås. Alkolås måste utformas så att de förhindrar att fordonet går att starta när förarens utandningsluft innehåller för hög koncentration av alkohol. Detta är en förutsättning för att få en bred spridning i fordonsflottan samtidigt som det på ett påtagligt sätt bidrar till en önskad minskning av antalet påverkade förare på vägen. Till det kommer krav på att alkolåset ska vara enkelt att integrera i befintliga bilar och att eftermontera som tillbehör. Dessutom måste kostnaden vara relativt låg och hanteringen av låset enkel.

Det har visat sig att så kallade halvledarsensorer (CMOS-baserade) i allmänhet väl uppfyller kraven med ett undantag: känsligheten för metanol ligger på gränsen för godkännande. Trots detta har det fortsatta arbetet koncentrerats på nämnda sensorer, eftersom de är mycket attraktiva genom att de har övriga önskvärda egenskaper: god mättnoggrannhet, lågt pris och inget kalibreringsbehov i praktisk användning.

Alkolås för frivillig användning

Under projekttiden har krav på alkolås för frivillig användning standardiserats inom CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, European Committee for Electrotechnical Standardization). Denna standard har fungerat som referens i arbetet med utvärdering av sensorn. Arbetet har skett i nära samarbete med Siemens, som har utvecklat grundtekniken och SEMCON/Binar som arbetat med applikationen. Projektet har bekräftat att givaren uppfyller alla CENELEC:s krav, speciellt med avseende på noggrannhet, linjäritet och selektivitet.

Kraven som gäller livslängd, hantering och kundacceptans har utvärderats genom att ett trettiotal bilar har utrustats med funktionella prototyper. Bilarna har körts av Saab-anställda och förare anställda i ett lokalt taxibolag. Provet pågick fram till våren 2009 och en första intervjuomgång har gjorts med alla förare. Allmänt sett är acceptansen hög med undantag för munstyckshanteringen, där nästan alla är negativt inställda.

Slutrapport (pdf 807 kB, öppnas i nytt fönster))

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är författarens och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2005:4315 ”Alkolås – fältprov”)


Projektet slutrapporterades i mars 2009.