Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Analys av olycksförloppet i allvarliga personskadeolyckor med ABS-utrustade motorcyklar

Ett flertal tidigare studier har visat nyttan av låsningsfria bromsar på motorcyklar för att förhindra både fordonsinstabilitet under bromsning samt personskador. Låsningsfria bromsar har beräknats reducera antalet svåra och dödliga olyckor med nästan 50 procent.

Enligt STRADA polis skadas årligen i genomsnitt tolv personer svårt på motorcyklar utrustade med ABS i Sverige. Det görs idag inga djupstudier av svåra personskador och av den anledningen saknar vi egentligen kunskap om vad som händer när förare av ABS-försedda motorcyklar är med om olyckor.

Syftet med denna studie att undersöka olycksförloppet (den s.k. händelsekedjan) i allvarliga personskadeolyckor där motorcyklar utrustade med ABS har varit inblandade. Alla tillgängliga och relevanta svåra olyckor har samlats in från STRADA polis (n=74). Avsikten var att motorcykelförarna skulle få besvara frågor om olyckan i en telefonintervju och slutligen analyserades 37 olyckor.

De vanligaste svaren i de analyserade olyckorna var att motorcyklisterna inte hann bromsa i inledningsskedet av en olycka (minst 54 %). I de fall där bromsning ändå skett så har ABS-bromsarna med säkerhet aktiverats i två tredjedelar av fallen vilket har bidragit till ökad stabilitet hos fordonen och möjligtvis även lindrigare personskador. Fem motorcyklister rapporterade omkullkörning innan kollisionen men inga av dem tycks bromsat omkull.

Resultaten i den här studien visar att det troligtvis är väldigt sällsynt med kontrollförlust vid inbromsning om man färdas på en motorcykel utrustad med ABS. Resultatet visar också att det går att få fram relevant information om olyckor genom intervjuer. Projektgruppen rekommenderar, utifrån studiens resultat, att en fortsatt implementering av ABS-bromsar på motorcyklar uppmuntras.

Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond.
Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författarna och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport (pdf-fil, 1,4 MB, öppnas i nytt fönster)


Trafikverkets beteckning: TRV 2010/86892 A ”Analys av olycksförloppet i allvarliga personskadeolyckor med ABS-utrustade motorcyklar”.

Projektet beviljades hösten 2010 och slutrapporterades oktober 2011.