Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Automatisk däcktrycksreglering för att undvika halkolyckor med cykel

I denna förstudie har relationen mellan däcktryck och grepp undersökts experimentellt för tre olika däck på torrt respektive vått underlag. Försöken utfördes hos finska Wheel Energy i en för cykeldäck speciellt utvecklad testrigg. Fyra tryck testades per däck; tillverkarens rekommenderade max- och minitryck, ett tryck under det rekommenderade samt ett tryck över det rekommenderade. Resultaten visar att lägre däcktryck generellt leder till högre uppmätt friktionskraft. Jämförelser mellan torrt och vått underlag visar på att en cyklist som väljer lägsta rekommenderade trycket vid cykling på vått underlag får nästan samma grepp som vid högsta rekommenderade trycket på torrt underlag. Vid alldaglig cykling på det använda underlaget är skillnaderna i grepp inte stora i relation till den friktionskraft som behövs vid kurvtagning. När cyklisten befinner sig på gränsen till att förlora greppet, exempelvis på hala underlag, vid kurvtagning i nedförsbacke eller vid hög hastighet kan dock skillnaderna i däcktryck få större inverkan. Förstudien syftar till att undersöka potentialen för tekniska lösningar som hjälper cyklisten välja och upprätthålla rätt däcktryck beroende på situationen. Fortsatta undersökningar kring relationen mellan däcktryck och grepp bör fokusera på att inkludera fler typer av underlag samt studera hur stora krafter som uppstår i gränssnittet cykeldäck/väg vid olika typer av cykling. Vidareutveckling av den använda testriggen för att även kunna studera icke-fasta underlag, såsom rullgrus, är ett steg i en sådan riktning.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde

Slutrapport (pdf-fil, 2,1 MB, öppnas i nytt fönster).

Trafikverkets beteckning: TRV 2012/70607 " Automatisk däcktrycksreglering för att undvika halkolyckor med cykel".

Projektet beviljades hösten 2012 och slutrapporterades juli 2013.