Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

CAST - Crash Analysis SysTem

Studie av verkliga trafikolyckor med hjälp av datorprogrammet CAST.

Grundidén för projektet var att djupstudera krascher som inträffat i verklig trafikmiljö. Det har gjorts genom datorprogrammet CAST som utvecklats för ändamålet. Programmet stödjer insamlandet av faktorer rörande fordonet, personskador samt vägmiljön. Programmet stödjer även analysen av fordonens rörelser under kollisionen samt, i sin tur, de åkandes kinematik i fordonet samt personskademekanismer.
 
Syftet med projektet var att insamla tillräckligt med krockar för att kunna uppfylla två delmål:

  1. Demonstrera att nya aspekter på trafiksäkerhetsproblematiken kan upptäckas med denna metod.
  2. Kunna skapa ett intresse för verksamheten så att en fortsättning kan garanteras med nya finansiärer.

Krockar har insamlats från två källor, personbilskrascher med personskador samt personbilskrascher med dödlig utgång. Totalt insamlades 586 st fall.

Resultatet av undersökningen ger nya infallsvinklar på kollisionssäkerheten som inte framträder med traditionella metoder. Ett närmande till den s.k. CIREN-verksamheten i USA har tagits för att hitta former för fortsatt verksamhet.

Kontaktperson:
Uminova Center AB, Umeå Universitet, Teknisk ledning Mats Lindquist, Umeå Universitet, 901 87 Umeå, tfn 090-786 50 00, fax 090-786 99 95
 
(Vägverkets beteckning EK50A 1999:13195 ” CAST Crash Analysis SysTem”)
 
Projektet slutrapporterades oktober 2004