Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Datakvalitet vid övervakning av körbeteende med smarta telefoner

De smarta mobiltelefonerna har med deras inbyggda sensorer, stora beräkningskraft och kommunikationsmöjligheter, tillsammans med deras stora produktionsvolymer, gjort det möjligt att skapa storskaliga och kostnadseffektiva mätsystem. Mätsystem som bl.a. kan användas för att på stor skala monitorera bilförares beteende och påverka deras trafiksäkerhet och miljöbelastning. På individnivå kan ett sådant system också användas för att beräkna den enskilda förarens riskbeteende och försäkringspremie. Tidigare har sådana försäkringslösningar varit baserade på kostnadsineffektiva och resurskrävande fast installerade system, och försäkringsmarknaden står nu i startgroparna för att gå över till mobiltelefonbaserade system.

Då de smarta telefonerna i första hand inte är designade för att användas som mätprober så kräver databehandlingen i dessa mätsystem en viss eftertanke för att leverera tillförlitliga resultat. Detta gäller speciellt hur systemen, i övergången från sensordata till förarbeteende profil, handskas med den ibland bristfälliga datakvaliteten; kvaliteten i term av integritet och tillgängligheten hos data är de två huvudsakliga svagheterna, medan noggrannheten och tillgängligheten oftast är tillräcklig. Avancerad signalbehandling i telefonen kan till stor del avhjälpa integritetsproblemet, medan tillgänglighetsproblemet kräver att hela processen från förarbeteendemätningen till försäkringspremiesättningen tas i beaktande. Speciellt måste varje förarbeteendemått och dess känslighet med avseende på datakvaliteten analyseras utifrån de fyra kriterierna: observerbarhet, tidsutsträckning, signifikans och påverkbarhet. Exempelvis kan nämnas att måttet hastiga inbromsningar, både har låg observerbarhet och kort tidsutsträckning, men ofta ges stor signifikans, vilket utan erforderlig signalbehandling kan leda till stora osäkerheter i beräkningen av försäkringspremien.

Sammanfattningsvis, så ger dagens tillgänglighet till smarta telefoner en helt ny skalbarhet till individuellt riskbeteendebaserad fordonsförsäkring och ett flertal internationella teknikleverantörer jobbar med att skapa system för detta. Svagheterna i dessa system är bristen på integritet och tillgänglighet hos data, vilket kräver nya metoder och synsätt för att analysera och beräkna försäkringspremier. Tidluckan för den smarta telefonen som mätprob i fordonstillämpningar är här och nu. Vi ser redan nu fabriksmonterad utrustning för samma ändamål. Vi ser även en starkare koppling mellan telefon och fordon genom exempelvis bluetooth. Det teknikförsprång telefonen har för ändamålet kommer med största sannolikhet att minska med tiden och de båda systemen bli mer kompatibla med varandra.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson:
Peter Händel, Movelo AB, Stockholm, 070-288 75 95
ph@movelo.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2013/13637 ” Den uppkopplade bilen: Datakvalitet vid övervakning av körbeteende med Smartphones”. Projektet beviljades våren 2013 och slutrapporterades februari 2014.

Slutrapport: Datakvalitet vid övervakning av körbeteende med smarta telefoner (pdf-fil, 310 kB)