Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Digitala hastighetsbestämmelser i tätorter

För att kunna nyttja hastighetsvarnare (ISA) är det av fundamental betydelse att hastighetsbestämmelserna i Sverige vägnät finns i digital form, men så är ofta inte fallet i våra tätorter.

Detta projekt har haft till syfte att prova och undersöka hur man på ett enkelt sätt kan överföra hastighetsbestämmelser (skyltad hastighet) för en tätort till digital form. Projektet har också haft som mål att delta i och snabba på den process som leder fram till en god täckning av digitala hastighetsbestämmelser i vårt land.
 
En relativ enkel metod att överföra skyltad hastighet till digital form har genom omfattande tester utarbetats. Denna kan enklast beskrivas enligt nedan:

  • Skapa en elektroniska karta över aktuell tätort i en kontorsapplikation.
  • Markera alla tätortens vägar och gator med 50 km/h
  • Redigera bort de vägavsnitt som har staten som väghållare (dessa hastighetsdata har Vägverket under flera år kunnat leverera digitalt)
  • Inhämta de LTF-beslut hos kommunen som gäller avvikelser från 50 km/h. Dessa är i textuell form och måste tolkas.
  • Ändra i den digitala kartan på de ställen där hastigheten avviker från 50 km/h till de beslut som LTF föreskriver.
  • Gör den digitala kartan tillgänglig för en hastighetsvarnare.
  • Provkör i fält på alla de platser där hastigheten avviker från 50 km/h.
  • Eventuella felaktigheter justeras, endera genom anteckningar som överförs till den digitala kartan på kontoret eller genom fältregistreringar med GPS och handdator som senare överförs digitalt till kartan på kontoret.
     

All registrering i fält har utförts med handdator av standardtyp och med enkla GPS-mottagare ( prisklass 2-4000 kr).
 
De data som tagits fram i digital form har testats i skarpa projekt med både lastbilar, bussar och personbilar (taxi).
 
De resultat och erfarenheter som vunnits i projektet har spridits till både Vägverket, vissa kommuner och inte minst till användare av data (McDonalds distributör SCANDLOG, DalaBuss, UppsalaTaxi m.fl.).


Kontaktperson:
Jonas Hallenberg, Secure Traffic in Sweden AB, Dikarbacksvägen 12, 791 61 Falun, tfn 070-678 97 61.
 
(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2002:21655  ”Digitala hastighetsbestämmelser i tätorter”)
 
Projektet slutrapporterades november 2003.