Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Djupstudieanalys vältning med fyrhjulingar

I projektet har dödsolyckor i samband med vältning med fyrhjulingar analyserats. Studien visar att skyddssystem mot vältning tillsammans med användning av hjälm skulle ha kunnat rädda hälften av de omkomna.

År 2007 omkom sex personer på fyrhjulingar i trafiken medan fem omkom under 2008. Enligt preliminära uppgifter för år 2009 omkom fem personer. Mellan 80 och 90 procent av alla svåra personskador och dödsfall sker i singelolyckor, vilket understryker problemet med förarens körförmåga och fordonets stabilitet.

Syftet med detta projekt var att djupanalysera vältning i samband med färd på fyrhjulingar i vägtrafiken. Detta skulle bidra till djupare kunskap om vältningsproblematiken i verkliga olyckor. Projektet har genomförts i samarbete med Lars Johansson vid Designhögskolan, Umeå Universitet, som i ett parallellt forskningsprojekt har designat ett skyddsutrustningssystem mot vältning på fyrhjulingar.

Frågeställningarna som togs fram tillsammans med Lars Johansson var:

  1. Hur ser händelseförloppet ut vid vältning i dödsolyckor med fyrhjulingar?
  2. Hur ser skademekanismen ut vid vältning i dödsolyckor med fyrhjulingar?
  3. Vilken typ av fyrhjulingar är inblandade i sådana olyckor?
  4. Hur många liv skulle ha kunnat räddas om alla fyrhjulingar hade varit utrustade med skyddssystem mot vältning?

Materialet bestod av 25 av Vägverkets djupstudier av dödsolyckor med 26 omkomna personer 2001–2009. Av de 21 terrängskotrarna och 4 motorcyklarna som var inblandade i olyckorna välte 12 respektive 3 fordon. Analysen visade att den inledande händelsen till vältning var dikeskörning, kollision med något föremål (t.ex. sten eller träd), sladd eller i ett fall tekniska brister. Fyrhjulingarna välte alltid framåt, i samband med en kollision, eller åt sidorna.

I vältningsolyckorna var orsakerna till skada i 11 av 15 fall själva vältningen och i 4 fall berodde skadan på kollision med ett fast föremål. Orsakerna till dödsfall var avsaknad av hjälm, fastklämning samt kraftig kollision. 9 av 15 har fått fyrhjulingen över sig någon gång under olycksförloppet i vältningsolyckorna och 6 personer återfanns under fordonet.

Baserat på det analyserade materialet bedömdes att ett effektivt system som skyddar åkaren under vältningen skulle ha kunnat rädda mellan 8 och 11 liv (mellan 31 % och 42 %). Kombinationen av hjälmanvändning och vältningsskyddssystem bedömdes ha en potential av 13–15 räddade liv (50–58 %).

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Vägverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är författarens och överensstämmer inte med nödvändighet med Vägverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport Djupanalys av vältning i olyckor med fyrhjulingar (pdf-fil, 275 kB, öppnas i nytt fönster) 


Kontaktperson:
Matteo Rizzi, Vectura, Box 3063, 600 03 Norrköping, Tfn: 010-484 51 60, 076-82 44 606,
E-post: matteo.rizzi@vectura.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2009:8462 Djupstudieanalys av vältning i olyckor med fyrhjulingar)

Projektet slutrapporterades i februari 2010.