Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Effektiv loggning av trafiksäker körning med ISA

Bakgrund och syfte

Tidigare försök och studier har visat, att ISA i kombination med genomtänkt loggning och uppföljning, ger större effekt på trafiksäkerheten jämfört med ISA utan loggning och uppföljning. Tyvärr har den funktionen tidigare saknats i kommersiella ISA-produkter.
 
Projektet har syftat till att utveckla, testa och utvärdera funktioner för loggning och uppföljning i Sepabs befintliga ISA-system ExyLimit, och att lansera detta tillbehör till ISA på marknaden. 
 

Resultat och slutsatser

Det huvudsakliga resultatet av projektet är att funktioner för loggning och uppföljning i ISA-system har utvecklats, testats och implementerats i Sepabs ISA-utrustning ExyLimit.
 
Initiala tester visar att konceptet fungerar bra och kan påverka trafiksäkerheten såväl direkt som indirekt: direkt genom information till föraren, indirekt genom uppföljning av loggdata och lämplig återkoppling.
 
I samband med detta har även mindre studier gjorts som gett underlag till följande slutsatser:

  • Det finns en växande marknad för ISA med loggning och uppföljning. Det gäller främst transportköpare som vill köpa transporter med verifierat hög trafiksäkerhet, men även transportutförare som vill förbättra trafiksäkerheten samt minska bränsleförbrukning och slitage, är intresserade.
  • Själva loggningen och sammanställningen av loggdata bör bara omfatta den information som behövs för uppföljning och endast ett fåtal nyckeltal bör användas. De nyckeltal som förordas är följande:

    - andel fortkörning (av körtid eller körsträcka)
    - fortkörningarnas storlek (genomsnitt km/h över hastighetsgräns)
    - total körtid / loggad körsträcka (för att säkerställa funktionen och mängden data).
  • Förare som inte har testat ISA med loggning är i allmänhet skeptiska innan de testat. Det är därför mycket viktigt att ha ett genomtänkt syfte och upplägg om loggning och uppföljning ska användas. Det är också av yttersta vikt att detta kommuniceras till förarna på rätt sätt – i förväg.
  • Det är viktigt att förarna får reda på vilka nyckeltal och eventuella gränsvärden som gäller. Det är också viktigt att förarna får stöd av ISA-utrustningen för att hålla hastighetsgränser. De bör kunna se på displayen i fordonet hur de ligger till.

Slutrapport Effektiv loggning av trafiksäker körning med ISA (pdf-fil, 443 kB, öppnas i nytt fönster)

 

Kontaktperson:
Sepab Fordonsprodukter AB, Åsa Fagerström, Bergkällavägen 31 B, 192 79 Sollentuna, tfn 08-626 96 00, fax 08-626 97 00, e-post sepab@sepab

(Vägverkets beteckning EK50 A 2005:18943 ”Effekt loggning av trafiksäker körning med ISA”)
 
Projektet slutrapporterat januari 2007