Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Effektmätning av bältespåminnare

Bältespåminnare har en stor positiv effekt på bältesanvändningen, vilket innebär en stor potential för att minska antalet dödade och skadade i trafiken.

Syftet var att studera bältesanvändningen i bilar med och utan bältespåminnare samt att jämföra de nya mätningarna med resultaten från den studie som genomfördes 2005. På det sättet skulle man kunna se den långvariga potentialen av bältespåminnarna att rädda liv.

Studien är en uppföljning av en liknande studie som genomfördes i juli 2005, där effekten av bältespåminnare mättes i fem svenska städer. Resultaten från den tidigare studien har också jämförts med resultaten från årets studie 2009. Det har dessutom genomförts en europeisk studie 2006, finansierad av bland annat Skyltfonden. Även denna undersökning är intressant att jämföra med.
Mätningarna gjordes i sju städer i Sverige. Totalt ingick 3 403 bilar i studien, där bältesanvändning och bilmodell (årsmodell) registrerades.

Bilarna delades upp i fyra grupper:

  • Bilar med påminnare som uppfyller EuroNCAP:s specifikation (EuroNCAP 2004), samma modeller som i studien 2005.
  • Nytillkomna bilmodeller sedan studien 2005 med påminnare som uppfyller EuroNCAP:s specifikation, modeller lanserade 2006 och framåt.
  • Bilar med enklare påminnare som inte uppfyllde EuroNCAP:s specifikation
  • Bilar utan påminnare.

Gruppen Bilar utan påminnare valdes ut så att den skulle vara likvärdig med gruppen Bilar med påminnare i fråga om storlek och årsmodeller. Gruppen nyare bilmodeller med påminnare hade endast årsmodeller efter 2005.

Bältespåminnarna har långvarig positiv effekt
För alla mätningar totalt var användningen i bilar med bältespåminnare 99,1 procent, medan den var 92,9 procent i bilar utan. I bilarna med enklare påminnare var användningen 96,5 procent, vilket indikerar att nivån i påminnelsesignalen är av betydelse för användningsfrekvensen. En jämförelse med mätningarna från studien 2005 visar att bältesanvändningen är fortsatt mycket hög i bilar med påminnare. Detta visar att bältespåminnarna har långvarig positiv effekt. En annan positiv iakttagelse var att bältesanvändningen i bilar utan påminnare har ökat från 83 till 93 procent.

Bältespåminnare har en stor positiv effekt på bältesanvändningen. I Sverige skulle 50-60 liv per år kunna sparas om alla bilar vore utrustade med bältespåminnare. Alla åtgärder i syfte att öka antalet bilar med bältespåminnare är därför viktiga.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Vägverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är författarens och överensstämmer inte med nödvändighet med Vägverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport (pdf-fil, 90 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Anders Kullgren, Folksam Forskning, 106 60 Stockholm
Tfn: 08 – 772 74 35, 0708 – 31 68 35
E-post: anders.kullgren@folksam.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2009-27340)

Projektet slutrapporterades i november 2009