Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Eftermontering av bältespåminnare

Projektets huvudsakliga syfte var att undersöka de praktiska möjligheterna till eftermontering av bättre bältespåminnare i Volvo 700 och 900 modeller.
 
Detta projekt har visat att ett sådant system enkelt – görs på ca 10 minuter - kan eftermonteras i Volvos 700 och 900 modeller. 
 
Det är känt att bilbältesanvändningen är hög ca 90 %. Länge har detta förlett forskare, biltillverkare och politiker att tro att användningen av bilbälte är tillfredsställande. Ett flertal svenska studier, från Vägverket med flera, har dock visat att bältesanvändningen i svåra olyckor är betydligt lägre, hälften av dem som skadas allvarligt saknar bälte. Slutsatsen av detta är att det finns en stor möjlighet att rädda liv om man med tekniska hjälpmedel får en större andel av de bilåkande att använda bilbälte. Bältets förmåga att skydda från skador är ca 50 %. Vägverket har ett flertal gånger hävdat att majoriteten av dem som inte använder bilbälte gör detta på grund av slarv eller glömska. Det är denna grupp ett bältespåminnarsystem kan påverka.
 
Detta projekt har tagit fram ett fungerande prototypsystem. Systemet påminner med ljud och ljus om föraren inte tagit på bältet. Påminnelsesignalen är stegrande utifrån den tid föraren inte haft bälte på sig.
 
Systemet gör gissningsvis sin största nytta när bilarna är relativt gamla. Storskalig eftermontering i vissa vanliga bilmodeller är troligtvis en möjlig och realistisk väg att introducera förbättrade bältespåminnare.
 

Slutsats

Det finns goda skäl att öka bältesanvändningen, effektivare bältespåminnare är en väg till detta. Projekt har visat att sådana system enkelt kan eftermonteras i Volvos 700 och 900 modeller. Kostnaden i storskalig produktion skattas till 200 kr för ett färdig monterat system i bilen.
 
Utföraren av detta projekt anser att vidare undersökning bör genomföras av möjligheter att enkelt producera system industriellt.


Kontaktperson:
Börje Thorstensson,
Rinnela 9731,
444 97 Svenshögen
Tfn: 0303-77 53 72. 
 
(Vägverkets beteckning: TR 80-A 1999:12734 ”Eftermontering av bältespåminnare”) 
 
Projektet slutrapporterades augusti 2001.