Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En studie av svenska förares sittställning

Sittställningen kan påverka förmågan att manövrera en bil. En korrekt inställning av stolen och nackskyddet kan också medverka till minska risken för skador vid en krock.

Det har föreningen Kör för livet konstaterat under sina förarutvecklingskurser för bilförare. Man har därför i ett projekt studerat hur svenska förares sittställning faktiskt ser ut och vilken kunskap förarna har om både sittställningens och nackskyddets inställning.

Studien genomfördes under ett år vid Svenska Bilprovning i Örnsköldsvik och 2024 slumpvis utvalda personbilsförare deltog i studien, som också följdes upp av enkät. Man mätte bl.a. förarstolens inställning, huvudets avståndet till nackskyddet, handledsavståndet och även förarens längd. Måtten jämfördes sedan med värden för den korrekta sittställning som tagits fram genom egna erfarenheter, pilotstudier och i samråd med forskare.

Resultatet visar att svenska förare har bristande kunskaper både om hur de ska ställa in sin stol och om hur nackskyddet bör vara inställt. Det framgår också att förarna har ringa kunskap om sittställningen och dess betydelse.

Orsaken till den bristande kunskapen härleds framför allt till dålig eller bristfällig information. Att en övervägande del av förarna även har nack-skyddet felaktigt inställt beror dock inte enbart på bristande kunskap. Också de olika bilmodellernas inredning i förhållande till bl.a. förarens längd har påverkat möjligheten till en korrekt inställning. Det visade sig t.ex. att cirka 70% av bilarna har nackskydd som är allt för lågt inställda för föraren och inte går att justera.

Eftersom de flesta bilförare någon gång besöker Svensk Bilprovning, före-slår man bilprovningen som ett användbart forum för att sprida kunskap om den optimala sittställningen och dess betydelse. I projektet poängteras också vikten av att forska vidare och ta fram vetenskapliga metoder för att utröna sittställningens betydelse, till hjälp för både förare och biltillverkare.

Ett av projektets förslag på framtida forskning är bl.a. att jämföra sittställ-ningen hos förare inom motorsporten med den hos vanliga förare. Ett annat förslag är att studera om förare som varit utsatta för kollisioner är mer benägna att justera sin sittställningen som ett resultat av olyckan.

Materialet från projektets studie finns tillgängligt på en cd-romskiva och är fritt att använda för intresserade.


Kontaktperson:
Janne Zetterlund, Örnsköldsviks kommun, Kultur- och fritidskontoret, Nygatan 18, 891 88 Örnsköldsvik Tfn: 0660-886 14, mobil: 070-338 86 14

(Vägverkets beteckning: TR 80 96:1408, "Studier av förarens sittställning i bilen och nackstödets inställning")