Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fältdatastudie av dödade fotgängare och cyklister vid kollision med personbil

Ett forskningssamarbete mellan Umeå Universitet, Karolinska Institutet och Autoliv Research har studerat parametrar som påverkar skadeutfallet vid dödliga olyckor med fotgängare/cyklister i bilkollisioner, speciellt skademönster och fordonsstrukturer som orsakat dessa skador.
Trafikverkets djupstudiedatabas har använts för att analysera dödsolyckor.

Studien visade att för båda grupperna var hastighet, ålder och fordonsstruktur som träffats viktiga parametrar. Vindruteområdet stod för en majoritet av de dödliga skadorna som till största del var huvud- och bröstskador. Äldre fick oftare bröstskador medan yngre ofta fick endast huvudskador. I vindruteområdet var det framförallt ramen och vindrutans nedre del som orsakade de dödliga skadorna. Dessa resultat kan ligga till grund för nya provmetoder och utformning av effektiva skyddssystem.

Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport (pdf.fil, 40 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: Autoliv Research, 447 83 Vårgårda, Richard Fredriksson,
tel nr 0322-62 63 00, e-post: rikard.fredriksson@autoliv.com

(Trafikverkets beteckning: TRV 2010/8098 ”Fältdatastudie av dödade och skadade fotgängare och cyklister som kolliderat med personbilar”)

Projektet startade under 2010 och slutrapporterades maj 2011.