Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fast monterad cykelbelysning – en metod att säkerställa att cykelbelysningen alltid är på

Projektets mål var att påvisa om fast monterad belysning leder till en ökad användning av cykelbelysning och ökad synbarhet, att klarlägga konsekvenserna och möjligheterna med blinkande cykelbelysning i stadsmiljö och skapa debatt om olika cykelfrågor i samhället. Det bakomliggande syftet med projektet var att öka trafiksäkerheten genom att bidra till en ökad användning av cykelbelysning.

Belysningen fungerar med hjälp av magneter som fästs i ekrarna och driver lamporna, vilket gör att lamporna inte behöver något batteri och inte heller gör cyklandet märkbart trögare som vid dynamodrift. Eftersom blinkande belysning är olagligt i Sverige har Trafikkontoret Göteborg sökt och fått dispens.

Inom cykelprojektet har närmare 1 000 cyklister under 1 års tid testat en ny sorts cykelbelysning med blinkande sken. Erbjudande om deltagande i projektet gick ut till de 8 500 deltagarna i ”Cykelutmaningen”. En mängd större arbetsplatser i Göteborg har också bidragit till informationsspridning om projektet. Sex utdelningstillfällen anordnades där deltagarna fick monteringshjälp och ytterligare information om projektet, ett hjälmlås, cykelkartor och annan cykelfakta. Totalt är 950 belysningar utdelade.

En film som visar hur den blinkande belysningen syns och upplevs i skymning respektive mörker har tagits fram på uppdrag av Trafikkontoret. Två träffar för deltagarna har arrangerats på Världskulturmuséet i Göteborg.

Fast monterad cykelbelysning ökar användningen och undersökningen visar att det är rimligt att tillåta blinkande cykelbelysning eftersom risken att det blandas ihop med blinkers eller varningssignaler är liten. Vidare kan konstateras att konceptet är mycket bra och uppskattas just för att det alltid är på plats och inte kräver något för att fungera.

Den mest effektiva åtgärden för att få fler att använda cykelbelysning skulle troligen vara att föreskriva att nya cyklar ska vara utrustade med fast monterad belysning och helst att den ska drivas utan batterier och inte behöva stängas av eller sättas på utan lysa så fort cykeln är i rörelse. Idag är det lika med belysning som drivs med magnetisk induktion.

Slutrapport, fast monterad cykelbelysning (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)
Bilaga, fast monterad cykelbelysning (pdf-fil, 2 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontakt:
Trafikkontoret Göteborg, Anna Johansson, tfn 031-612198, mobil 070-6046658. anna.johansson@trafikkontoret.goteborg.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2005:18996 ”Fast cykelbelysning – en metod att säkerställa att cykelbelysningen alltid är på”)

Projektet avslutades mars 2008