Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förbättrat åkandeskydd vid kollision

Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att bättre utnyttja den retardationssträcka som finns tillgänglig för de åkande i innerutrymmena i en fordonskupé.

I denna studie gjordes detta genom att förflytta sätet bakåt relativt bilen och sedan låta det glida framåt under krocken, bromsandes av ett motstånd.
 
Genom att förflytta sätet på detta sätt börjar den åkande retardera tidigare, och får möjlighet att utnyttja en längre retardationssträcka än om sätet suttit fast i bilen. För att inte begränsa sig till dagens sensorsystem och att sätet ska kunna förflyttas så tidigt som möjligt under krockförloppet antas att ett ”pre crash”-system finns tillgängligt.
 
För att åstadkomma den önskade rörelsen av sätet gjordes två ansatser:

Första metoden går ut på att låta en konstant, bakåtriktad, kraft verka på sätet under krockförloppet. Tanken är att en konstant kraft ska generera en konstant retardation av sätet och därmed den åkande. Begränsningen i denna ansats var att hänsyn inte togs till den maximala förflyttning som sätet kan tillåta.

Metod 2 är baserad på den första metoden, men med bättre kontroll av rörelsen. Sätet förs bakåt med en föreskriven förskjutning och stannar 100 mm bakom ursprungsläget. Där släpps sätet och tillåts glida framåt under ett föreskrivet motstånd. När eller om sätet når 50 mm framför ursprungsläget stoppas sätet.

Då en konstant kraft på 15 kN verkar på sätet enligt den första metoden, åker sätet bakåt cirka 100 mm på 40 ms för att sedan åka framåt cirka 150 mm (eller 50 mm förbi ursprungsläget). För att få bak sätet 100 mm på 40 ms med en konstant kraft på 15 kN krävs en effekt på cirka 37,5 kW.
 
Denna uppsättning av krafter och retardationsmotstånd gav en relativt jämn acceleration i bröstpartiet och blev därför utgångspunkten för val av parametrar i metod 2.
 
I metod 2 finjusterades parametrarna ytterligare och med en pålastningshastighet på 50 ms, samt ett motstånd på 15 kN, fick bröstpartiet en mycket jämn och relativt låg retardation.
 

Resultat

Resultaten av detta projekt visar tydligt på stora möjligheter att minska krockvåldet på föraren genom att på ett bättre sätt utnyttja den tillgängliga retardationssträckan. Den största vinsten i skadereduceringshänseende görs genom att få en bättre koppling till bilens retardation i den tidiga delen av krocken.
 

Simuleringarna visar att man med det analyserade systemet kan reducera skadevärdena på Hybrid III krockdockan med minst 30–50 procent i bröstet i det analyserade lastfallet.

 
Förbättrat åkandeskydd vid kollision (pdf-fil, 4 MB, öppnas i nytt fönster)
 


Kontaktperson:
Hans Bjarnhed, Epsilon High Tech AB
Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, tfn 031-744 92 50, fax 031-744 92 99, e-post hans.bjarnehed@epsilongroup.net
(Vägverkets beteckning EK50A2005:4269 ”Förbättrat åkandeskydd vid kollision”)
 
Projektet slutrapporterat i november 2007