Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fordonsrelaterade drunkningar

Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av och omständigheterna kring drunkningar i motorfordon. Detta för att kunna få en bättre förståelse av hur dessa händelser går till och hur vi på bästa sätt ska kunna minimera denna typ av skadehändelser. Andelen drunkningar bland terrängfordon, särskilt snöskotrar, är betydande men analyseras inte i denna studie (jämför Öström och Eriksson 2002).

I denna studie har 83 fordonsrelaterade drunkningar i Sverige undersökts (åren 1992-2006)
Med syfte att belysa omfattningen av dessa skadehändelser samt utvärdera krasch- och skademekanismer. Obduktionsprotokoll, patientjournaler, polisutredningar och Vägverkets djupstudier har analyserats.

Majoriteten av dödsfallen hade sannolikt kunnat förebyggas med hjälp av fler och bättre designade vägräcken. I denna studie saknades vägräcken helt i nära hälften (46 %) av fallen, i ytterligare 23 % började vägräckena så nära vattensamlingen att fordonet hamnade på fel sida av dem eller att fordonet trots islag i räcket kunde passera över det. För att få större kunskap om hur motorfordon beter sig när de körs ut i vatten krävs väl designade experimentella studier. Ökad kunskap skulle kunna leda till en mer skyddande vägmiljö med bl a optimalt placerade och designade vägräcken, om hur man på bästa sätt tar sig ur ett fordon i vatten och hur en räddningsinsats på bästa sätt bör genomföras.

Slutrapport, fordonsrelaterade drunkningar (pdf-fil, 174 kB, öppnas i nytt fönster)


 

Kontakt:
Akut och katastrofmedicinskt centrum, Norrlands universitets sjukhus, 901 85  Umeå.
Projektledare: Mats Öström, tele: 090-785 89 29, E-post: mats.ostrom@surgery.umu.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2007:22226 (2008:69379) ”Fordonsrelaterade drunkningar”)

Projektet slutrapporterades oktober 2008, projektet har bedrivits under perioden dec 2007 tom oktober 2008