Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Frivilliga säkerhetskriterier för cyklar

Svensk Maskinprovning AB har i ett projekt jämfört statusen på standardcyklar och cykelkomponenter på den svenska marknaden med befintliga forskningsresultat och provningsnormer.

För provningarna valdes cyklar som ansågs representera den svenska marknadens cyklar i vuxenstorlek. Cyklarna valdes också ur olika prisklasser. Statiska och dynamiska provningar användes för att prova hållfastheten hos olika komponenter på cyklarna, t.ex. på framgafflar, vevparti, styren och bromsar. Man gjorde också prestandaprovningar av bromssystem och visuella granskningar av detaljer som t.ex. reflexer och kedjeskydd.

Gränsen för acceptabla brott har differentierats för olika typer av komponenter, beroende på vilken olycksrisk de kan medföra. Exempelvis har man i provningarna antagit en mindre acceptans för ett brott på framgaffeln, eftersom ett sådant brott kan medföra en stor olycksrisk, jämfört med ett brott på t.ex. sadelstolpen.

Resultatet av provningarna har Svenska Maskinprovning använt för att utforma ett förslag till en typ av kvalitetsstandard, som omfattar provningsmetoder och krav för standardcyklar och cykelkomponenter. Förslaget anger en miniminivå för vad cyklar ska klara. Syftet med förslaget är att det ska vara vägledande för cykeltillverkare och leverantörer och ge dem möjlighet att visa att deras produkter uppfyller (minst) denna standard. På så sätt kan man också underlätta för konsumenten att medvetet välja mellan bra och dåliga cyklar.

Förlaget har i huvudsak baserats på de provningsmetoder och forskningsresultat som använts i projektet. Metoderna har dock anpassats dels utifrån de erfarenheter och resultat som kommit fram under projektets gång, dels utifrån nyare versioner av de tillämpade provningsnormerna.

När man utformat kvalitetsstandarden har målet varit att mellan 25 % och 50 % av de cyklar eller cykelkomponenter som nu finns på den svenska marknaden ska klara kraven. Dock måste vissa metoder utvecklas ytterligare innan kvalitetsstandarden kan betraktas som färdig, eftersom det saknas tillfredsställande provmetoder och krav för vissa komponenter.

Förslaget till krav och provningar av cyklar är bilagt i projektets slutrapport. Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond har varit samfinansiär till projektet.


Kontaktperson:
Mats Linder, SMP, Svensk Maskinprovning AB, Fyrisbergsgatan 3, 754 50 Uppsala
Tfn: 018-56 15 00, fax: 018-12 72 44, e-post:info@smp.sp.se

(Vägverkets beteckning: FO 30-A 97: 9363, ”Fastställande av frivilliga säkerhetskriterier för cyklar”)