Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hastighetsbegränsning i bilen

Om man vill få bilisterna att hålla en lägre och jämnare hastighet, kan en inbyggd hastighetsbegränsare i bilen vara ett användbart komplement till andra åtgärder som främjar trafiksäkerheten. Det menar man på Institutionen för trafikteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Institutionen har därför vidareutvecklat en hastighetsbegränsare och försett en test- och demonstrationsbil med en sådan utrustning.

Syftet med att ha en hastighetsbegränsare inne i bilen är att bilföraren lättare ska kunna anpassa sin hastighet till den situation som råder. Tanken bakom tekniken är att bilen aldrig kan köras fortare än den hastighetsbegränsning som gäller där man kör. I projektet poängteras också vikten av bilisterna själva accepterar den nya tekniken och tycker att den fyller ett verkligt behov.

Hastighetsbegränsaren är konstruerad så att en display på instrumentpanelen i bilen visar den hastighet som inte ska överskridas, exempelvis 50 km/h. Upp till den hastigheten fungerar bilen normalt. Men om hastigheten överskrids går det inte längre att öka farten, eftersom det då uppstår ett lätt motstånd i gaspedalen. Motståndet aktiveras via en servo som får signaler från en pulsgivare i fordonets drivaxel.

Genom att trycka på en knapp på en manöverpanel inne i bilen kan föraren även ställa om hastighetsbegränsaren manuellt. Hastigheten kan ökas eller minskas med 10 km/h i taget. Föraren har också möjlighet att koppla ur funktionen helt.

Förutom att vidareutveckla hastighetsbegränsaren har projektet också gjort fältförsök med 25 fordon och utvecklat en prototyp där informationen om hastigheten överförs via ett satellitsystem. Man har även informerat om hastighetsbegränsaren vid bland annat flera seminarier. Där har deltagarna själva fått provköra testbilen, något som rönt stor uppskattning.

Kontaktperson:
Sverker Almqvist, Avdelningen för trafikteknik, Lunds Tekniska Högskola, Box 118, S-221 00 Lund Tfn: 046-222 91 25, fax: 046-12 32 72, e-post: sverker.almqvist@tft.lth.se
Almqvist S, ”Vidareutveckling av hastighetsbegränsare till RTI-nivå”, Lunds universitet, Lunds tekniska högskola, Institutionen för trafikteknik, CODEN: LUTVDG/(TVTT-7160)1-15/1997, ISSN 0346-6256

(Vägverkets beteckning: FO 30 95: 9669, ”Vidareutveckling av hastighetsbegränsare till RTI-nivå”)